Taisyklės ir D.U.K.

Spinter online panelio taisyklės

Bet kokiais anketos pildymo, narystės, duomenų apsaugos ar kitais su dalyvavimu spinter online panelyje susijusiais klausimais galite kreiptis į mus el. paštu info@spinteronline.com.

Kas yra spinter online panelis?

Panelis (angl. online panel) - tai internetu besinaudojanti respondentų grupė. Kiekvienas užsiregistravęs panelio dalyvis į savo el. pašto dėžutę gauna kvietimą užpildyti anketą tam tikra tema. Grupės nariai yra iš anksto užpildę registracijos anketą ir savanoriškai sutikę dalyvauti spinter online apklausose.

Ką reiškia būti spinter online nariu?

Tai galimybė išreiškiant savo nuomonę, daryti įtaką rinkos sprendimams, koreguoti kuriamus ar jau sukurtus produktus bei paslaugas, tobulinti aplinką, kurioje gyvenate.

spinter online dalyvis neprivalo dalyvauti visuose tyrimuose, gavęs kvietimą Jis gali pasirinkti, ar nori dalyvauti konkrečioje apklausoje.

Informacijos panaudojimas

Bendrovė „Spinter tyrimai" griežtai laikosi ESOMAR tyrėjų etikos kodekso, gerbia savo respondentų privatumą ir užtikrina duomenų saugumą. Visi Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, saugiai ir teisėtai. „Spinter tyrimai" garantuoja Jūsų konfidencialumą. Visa su Jumis susijusi informacija yra apsaugota nuo atsitiktinio ar tikslingo sunaikinimo, nesąžiningo panaudojimo, atskleidimo ar kokio kito neteisėto įsikišimo.

spinter online tvarko tik tą informaciją, kurią Jūs savanoriškai įrašėte registruodamiesi ar nurodėte dalyvaudami apklausose. Jokia papildoma informacija apie Jus nėra renkama.

spinter online darbuotojams taikomos itin griežtos konfidencialumo taisyklės, todėl visa su Jumis susijusi informacija yra saugoma atidžiai ir profesionaliai.

Atrankiniai klausimai ir kvotų užpildymas

Dažnu atveju, tyrimas reikalauja atrankos kriterijų, kuriuos galima išsiaiškinti tik respondentui pradėjus pildyti anketą, vadinamuosius pradinius atrankinius klausimus. Tokiu atveju, jei (1) respondentas neatitinka atrankos kriterijų (pvz., neperka tam tikros rūšies maisto produktų / nenaudoja tam tikrų paslaugų ir pan.) arba (2) atitinkamų socialinių-demografinių charakteristikų respondentų atsakymų kvotos jau užpildytos, tolesni apklausos klausimai jam nebeužduodami ir taškai neužskaitomi.

Išsiregistravimas

Nenorėdami dalyvauti apklausose, galite bet kada iš panelio išsiregistruoti. Tam Jums reikia prisijungti prie savo paskyros ir pasirinkti ATNAUJINTI PROFILĮ > UŽDARYTI PASKYRĄ.

Kaip tapti spinter online nariu?

Spinter online nariu galite tapti užpildę registracijos anketą adresu www.spinter.lt arba paspaudę čia. Užsiregistravę į savo el. pašto dėžutę gausite kvietimus dalyvauti apklausose. Už kiekvieną užpildytą anketą Jums bus suteiktas taškų skaičius (nurodytas kvietime), kuriuos vėliau galėsite iškeisti į pasirinktą dovanų čekį.

Užpildžius pradinę registracijos anketą, Jums sukuriama asmeninė paskyra, kurioje galite sekti visą informaciją apie sukauptus taškus, koreguoti ar papildyti asmeninę informaciją.

Asmeninėje paskyroje yra anketa, kurioje galite pateikti daugiau informacijos apie save. Kuo daugiau informacijos pateiksite, tuo didesnė tikimybė dažniau gauti pakvietimus į tyrimus.

Saugumas ir konfidencialumas

Spinter online - visiškai saugus ir konfidencialus būdas reikšti savo nuomonę - visi duomenys apie respondentą naudojami tik apibendrintai duomenų analizei (pavyzdžiui įvertinti skirtumus pagal lytį, atskiras amžiaus ar pajamų grupes) griežtai laikantis ESOMAR tyrėjų etikos kodekso. Bendrovė „Spinter tyrimai" garantuoja, kad Jūsų el. pašto adresu bus siunčiami tik kvietimai (aktyvios nuorodos) dalyvauti tyrimuose - Jūsų kontaktai nebus naudojami reklaminės informacijos platinimui.

Dalyvavimas tarptautiniuose tyrimuose

Spinter online panelio techninis palaikymas yra vykdomas tarptautinėje tyrimų platformoje Cint (plačiau www.cint.com), tai suteikia galimybę pakviesti Jus dalyvauti ne tik vietiniuose, bet ir įvairiuose tarptautiniuose tyrimuose, kurie yra vykdomi Lietuvoje. Tokiais atvejais anketoje galite matyti ne „spinter tyrimų", o kitos tyrimą organizuojančios agentūros logotipą. Net ir tokiais atvejais trečioji šalis negauna priėjimo prie Jūsų asmeninių duomenų, o į tyrimą buvote pakviesti, nes sistema Jus atrinko pagal pateiktus socialinius - demografinius kriterijus. Nepaisant kokios tyrimų agentūros yra klausimynas, taškai visais atvejais už pilnai užpildytą anketą užskaitomi spinter online panelyje.

Atsakymai, kuriuos pateikiate pildydami klausimynus, nėra saugomi kartu su Jūsų asmeniniais duomenimis ir jų neįmanoma susieti su Jūsų tapatybe. Mūsų klientai atsakymus gauna tik apibendrintus.

Jei norite sužinoti, kokią informaciją apie Jus esame sukaupę, galite tai visada padaryti pateikę mums savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Taškų priskyrimas ir panaudojimas

Už kiekvieną užpildytą anketą, priklausomai nuo jos trukmės ir sudėtingumo, Jūsų sąskaita pasipildys nuo 0,20 Eur iki 2,00 Eur. Surinkę 10,00 Eur ar daugiau, savo taškus galėsite iškeisti į įvarius dovanų čekius.

Dovana nėra siunčiama, jei respondentas nutraukia savo narystę sukaupęs mažiau nei 10,00 Eur.

Surinkę reikiamą sumą pinigų, ją galite iškeisti į pasirinktą dovanų čekį, tai padaryti galite savo paskyroje.

Dėmesio! Taškai respondentams gali būti priskiriami ne iš karto užpildžius apklausą, o užbaigus projektą t.y.  kelių dienų bėgyje.

ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

UAB „Spinter tyrimai" įsipareigoja:

1. saugoti spinter online narių pateiktą asmeninę informaciją ir ją naudoti tik visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų tikslams.

2. garantuoti spinter online narių atsakymų anonimiškumą (visi atsakymai bus analizuojami tik apibendrintai).

3. informuoti spinter online dalyvius apie sukauptus taškus dalyvių asmeninėse paskyrose.

4. spinter online dalyviui sukaupus reikiamą taškų sumą ir išreiškus pageidavimą iškeisti taškus į norimą dovanų čekį, išsiųsti respondentui pasirinktą dovanų čekį paštu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

UAB „Spinter tyrimai" pasilieka sau teisę:

1. keisti suteikiamų taškų sumą ar pasiūlyti kitą padėkos respondentui formą priklausomai nuo anketos ilgio ir klausimų sudėtingumo

2. nesuteikti  arba anuliuoti priskirtus taškus tuo atveju, kai respondentas sąmoningai neatsakingai pildo anketą (pateikia klaidingus, prieštaraujančius  atsakymus, siekia suklaidinti tyrėjus, anketą užpildo itin greitai neįsigilindamas į klausimus ar anketą užpildo kitas asmuo)

3. esant pasikartojančioms  anketų pildymo kokybės problemoms, leižiančioms pagrįstai įtarti respondneto nesąžiningą  požiūrį ir piknaudžiavimą panelės atlygio sistema, blokuoti respondento paskyrą

4. nesiųsti dovanos tuo atveju, jei spinter online dalyvis nutraukia savo narystę sukaupęs mažiau nei 10,00 Eur 

5. nutraukti tyrimą kai yra surenkamas reikalingas užpildytų anketų skaičius

ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

UAB „Spinter tyrimai" neatsako:

1. už dovanų čekių (trečiųjų šalių įsteigtų dovanų čekių ar kitų mūsų pasiūlytų skatinimo formų) panaudojimo tvarkos pasikeitimus

2. už trečiųjų asmenų vykdomą ir mūsų nekontroliuojamą prieigos prie spinter online svetainės trikdymą

ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

Spinter online nario įsipareigojimai ir atsakomybė:

1. registracijos metu pateikti tikrus ir teisingus duomenis apie save ir savo namų ūkį

2. spinter online sistemoje užsiregistruoti tik 1 kartą

3. atsakinėjant į anketos klausimus pateikti sąžiningus atsakymus, nuomonę

4. neplatinti ir neviešinti informacijos, gautos pildant spinter online siųstą anketą

Respondentų sistemos klausimai ir atsakymai

Bet kokiais anketos pildymo, narystės, duomenų apsaugos ar kitais su dalyvavimu spinter online panelyje susijusiais klausimais galite kreiptis į mus el. paštu info@spinteronline.com.

Kaip tapti spinter online nariu?

Spinter online nariu galite tapti užpildę registracijos anketą adresu https://spinter.lt arba paspaudę čia.

Kodėl norint užsiregistruoti, reikia suteikti tiek daug asmeninės informacijos?

Dažnai tyrimai yra orientuoti į tam tikrą tikslinę grupę, pvz., aukštesnes pajamas turinčius didmiesčių gyventojus ar ikimokyklinio mažiaus vaikus auginančias moteris. Turėdami kiek įmanoma daugiau informacijos apie Jus, žinosime, ar Jūs atitinkate tyrimo reikalavimus ir ar galime Jums siųsti kvietimą.

Užtikriname, kad Jūsų asmeninė informacija yra saugi, naudojama tik tyrimo tikslais bei niekada nebus perduota tretiesiems asmenims.

Jei pageidaujate, dalies informacijos (nepažymėtos žvaigždutėmis) galite nepateikti, tačiau tokiu atveju galite sulaukti mažiau kvietimų sudalyvauti apklausose.

Kiek laiko užtruksiu pildydamas anketą?

Kiekviename kvietime sudalyvauti apklausoje bus nurodyta vidutinė apklausos atlikimo trukmė; ji svyruoja nuo vos kelių iki 30 minučių. Dažniausiai trunka iki 15 min. Kuo ilgesnė apklausa - tuo daugiau taškų gausite.

Kaip pradėti dalyvauti apklausose?

Susisieksime su Jumis el. paštu. Kai bus atliekama apklausa, kurios reikalavimus Jūs atitiksite. Į savo el. pašto dėžutę gausite spinter online siunčiamą laišką su nuoroda į apklausą.

Kodėl negaunu kvietimo dalyvauti apklausoje?

Jei negaunate kvietimų dalyvauti apklausose, tikėtina, kad šiuo metu nevyksta tyrimas, kurio reikalavimus Jūs atitinkate.

Pildžiau anketą, bet negavau taškų, kodėl?

Dažnu atveju, tyrimas reikalauja atrankos kriterijų, kuriuos galima išsiaiškinti tik respondentui pradėjus pildyti anketą, vadinamuosius pradinius atrankinius klausimus. Tokiu atveju, jei (1) respondentas neatitinka atrankos kriterijų (pvz., neperka tam tikros rūšies maisto produktų / nenaudoja tam tikrų paslaugų ir pan.) arba (2) atitinkamų socialinių - demografinių charakteristikų respondentų atsakymų kvotos jau užpildytos, tolesni apklausos klausimai jam nebeužduodami ir taškai neužskaitomi.

Negaunu slaptažodžio

Slaptažodis Jums reikalingas tam, kad galėtumėte prisijungti prie savo paskyros, sužinoti sukauptų taškų sumą, koreguoti asmeninius duomenis. Užsiregistravus sistemoje, slaptažodis Jums automatiškai atsiunčiamas į Jūsų el. pašto dėžutę. Jei slaptažodžio negavote, susisiekite su mumis el. paštu info@spinteronline.com.

Kaip pasikeisti savo slaptažodį?

Jei negaunate kvietimų dalyvauti apklausose, tikėtina, kad šiuo metu nevyksta tyrimas, kurio reikalavimus Jūs atitinkate.

Pasikeitė mano asmens duomenys, pvz., el. pašto adresas, ką daryti?

Prisijungę prie turimos paskyros spinter online sistemoje, visada galite koreguoti savo asmeninę informaciją. Galite keisti ar papildyti viską, nuo Jūsų el. pašto adreso iki pomėgių. Jei kažkurios informacijos pakeisti nepavyksta, susisiekite su mumis adresu info@spinteronline.com.

Kaip išsiregistruoti?

Jei nusprendėte, kad daugiau nebenorite gauti kvietimų dalyvauti apklausose, išsiregistruoti galite keliais būdais: 1. gautame kvietime sudalyvauti apklausoje paspauskite nuorodą „atsisakymo nuoroda"; 2. prisijungę prie savo paskyros paspauskite „atnaujinti profilį", tada pasirinkite „uždaryti paskyrą"; 3. parašykite mums laišką el. paštu info@spinteronline.com.

Respondentui ištrynus savo paskyrą ir nusprendus daugiau nebedalyvauti online tyrimuose, visa su Juo susijusi informacija yra automatiškai ištrinama iš mūsų sistemos.

Ar mano asmens duomenys yra saugūs?

Spinter online - visiškai saugus ir konfidencialus būdas reikšti savo nuomonę - visi duomenys apie respondentą naudojami tik apibendrintai duomenų analizei (pavyzdžiui įvertinti skirtumus pagal lytį, atskiras amžiaus ar pajamų grupes) griežtai laikantis ESOMAR tyrėjų etikos kodekso. Bendrovė „spinter tyrimai" garantuoja, kad Jūsų el. pašto adresu bus siunčiami tik kvietimai (aktyvios nuorodos) dalyvauti tyrimuose - Jūsų kontaktai nebus naudojami reklaminės informacijos platinimui.

Išsamiau apie su Jumis susijusių duomenų saugumą ir panaudojimą galite paskaityti skiltyje taisyklės.

Kaip ir kada galiu dalyvauti apklausose?

Spinter online nariai apklausose gali dalyvauti tik gavę pakvietimą į savo elektroninio pašto dėžutę su konkrečios apklausos nuoroda.

Rekomenduojame savo elektroninio pašto dėžutę reguliariai tikrinti ir gavus kvietimą užpildyti anketą iš karto turint šiek tiek laisvo laiko.

Per kiek laiko gavęs kvietimą turiu užpildyti anketą?

Įprastai tyrimas trunka 2-5 dienas. Retkarčiais laikas gali sutrumpėti iki paros ar pailgėti iki dviejų savaičių. Pasibaigus tyrimo laikui ar anketą užpildžius reikiamam respondentų skaičiui, tyrimas yra nutraukiamas ir Jūs nebegalėsite dalyvauti apklausoje.

Ką daryti, kad kvietimus į tyrimus gaučiau dažniau?

Kiekvienas tyrimas reikalauja tam tikrų socialinių - demografinių charakteristikų, o dažnai ir tam tikrus produktus ar paslaugas vartojančių gyventojų, todėl kuo daugiau informacijos apie save ir savo namų ūkį pateiksite savo registracijos profilyje, tuo didesnė tikimybė, kad būsite pakviestas į tyrimą.

Kaip sužinoti, kiek turiu sukauptų taškų? Kaip galiu juos panaudoti?

Sukauptus taškus bei visą su taškų kaupimu susijusią informaciją galite matyti prisijungę prie savo spinter online paskyros puslapyje www.spinter.lt arba paspaudę čia.

Už kiekvieną užpildytą anketą, priklausomai nuo jos trukmės ir sudėtingumo, Jūsų sąskaita pasipildys nuo 0,20 Eur iki 1,50 Eur. Surinkę 10,00 Eur ar daugiau, savo taškus galėsite iškeisti į įvairius dovanų čekius.

Surinkę reikiamą sumą pinigų, ją galite iškeisti į pasirinktą dovanų čekį, tai padaryti galite susisiekę su mumis el. paštu info@spinteronline.com.

Dovana nėra siunčiama, jei respondentas nutraukia savo narystę sukaupęs mažiau nei 10,00 Eur.

Kaip greitai užskaitomi taškai?

Dažniausiai taškai užskaitomi per 1-2 dienas, tačiau atskirais atvejais dėl techninių niuansų taškai gali būti priskirti tik baigus projektą (t. y. per 1-2 savaites).

Pamiršau slaptažodį

Jei pamiršote savo slaptažodį, prisijungimo prie savo paskyros puslapyje paspauskite nuorodą „Pamiršote slaptažodį?". Įrašę į nurodytą laukelį savo el. pašto adresą, netrukus gausite specialiai Jums naujai sugeneruotą slaptažodį.

Koks mano vartotojo vardas?

Jūsų vartotojo vardas yra Jūsų registracijos metu įrašytas elektroninio pašto adresas.

Ar mane gali pašalinti?

Respondentai iš panelio šalinami jų pačių prašymu. UAB „spinter tyrimai" pasilieka teisę pašalinti iš panelio neaktyvius narius, kuriems buvo siunčiami kvietimai, tačiau per paskutinius dvejus metus neužpildė nei vienos anketos.

Neradote atsakymo į savo klausimą?

Bet kokiais anketos pildymo, narystės, duomenų apsaugos ar kitais su dalyvavimu spinter online panelyje susijusiais klausimais galite kreiptis į mus el. paštu info@spinteronline.com.

Gerbkime vieni kitus - bendradarbiaukime sąžiningai.

Nuoširdžiai tikimės mūsų respondentų sąžiningo dalyvavimo tyrimuose. Mes skiriame didelį dėmesį tyrimų kokybei, todėl nuolatos atliekame užpildytų anketų loginę analizę. Akivaizdžiai nelogiško pildymo atveju, anketa traktuojama kaip nesąžiningai užpildyta, kenkianti viso tyrimo kokybei, todėl yra šalinama iš analizuojamų duomenų visumos. Už tokias anketas taškai nesuteikiami (taip pat anuliuojami, jeigu buvo suteikti automatiškai).
Reguliaraus piktybiško pildymo atveju respondentas gali būti pašalinamas iš panelio be atskiro įspėjimo.

Intelektinės nuosavybės apsauga

Visos spinter online anketos yra intelektinė nuosavybė, priklausanti UAB „Spinter tyrimai" ir saugoma atitinkamais LR įstatymais. Bet koks neteisėtas anketose pateiktos informacijos kopijavimas, naudojimas iš anksto nesutarus su UAB „Spinter tyrimai" yra draudžiamas.

Susisiekite su mumis

Visais Jums rūpiais klausimais maloniai prašome rašyti el. pašto adresu info@spinteronline.com arba kreiptis adresu:

UAB „Spinter tyrimai"

Tilto g. 35-5, LT - 01101 Vilnius

Įmonės kodas: 125977841

 

DALYVAUKITE ONLINE TYRIMUOSE

Už kiekvieną užpildytą apmokamos apklausos anketą, priklausomai nuo jos trukmės ir sudėtingumo, Jūsų sąskaita pasipildys nuo 0,20 Eur iki 2,00 Eur. Surinkę 10 Eur ar daugiau, savo taškus galėsite iškeisti į įvairius dovanų čekius.

Mūsų interneto svetainėje yra naudojami slapukai. Slapukai padeda užtikrinti tinkamą tinklapio veikimą bei jo tobulinimą, todėl būtinieji slapukai (techniniai, funkciniai bei analitiniai) yra įdiegiami automatiškai. Paspaudę „sutinku“ Jūs sutinkate su tikslinių slapukų įdiegimu ir naudojimu.