PANELIO TAISYKLĖS

Kas yra spinter online panelis?

Panelis (angl. online panel) - tai internetu besinaudojanti respondentų grupė. Kiekvienas užsiregistravęs panelio dalyvis į savo el. pašto dėžutę gauna kvietimą užpildyti anketą tam tikra tema. Grupės nariai yra iš anksto užpildę registracijos anketą ir savanoriškai sutikę dalyvauti spinter online apklausose.


Kaip tapti spinter online nariu?

Spinter online nariu galite tapti užpildę registracijos anketą adresu www.spinter.lt arba paspaudę čia. Užsiregistravę į savo el. pašto dėžutę gausite kvietimus dalyvauti apklausose. Už kiekvieną užpildytą anketą Jums bus suteiktas taškų skaičius (nurodytas kvietime), kuriuos vėliau galėsite iškeisti į pasirinktą dovanų čekį.

Užpildžius pradinę registracijos anketą, Jums sukuriama asmeninė paskyra, kurioje galite sekti visą informaciją apie sukauptus taškus, koreguoti ar papildyti asmeninę informaciją.

Asmeninėje paskyroje yra anketa, kurioje galite pateikti daugiau informacijos apie save. Kuo daugiau informacijos pateiksite, tuo didesnė tikimybė dažniau gauti pakvietimus į tyrimus.

 

Ką reiškia būti spinter online nariu?

Tai galimybė išreiškiant savo nuomonę, daryti įtaką rinkos sprendimams, koreguoti kuriamus ar jau sukurtus produktus bei paslaugas, tobulinti aplinką, kurioje gyvenate.

spinter online dalyvis neprivalo dalyvauti visuose tyrimuose, gavęs kvietimą Jis gali pasirinkti, ar nori dalyvauti konkrečioje apklausoje.

 

Saugumas ir konfidencialumas

spinter online - visiškai saugus ir konfidencialus būdas reikšti savo nuomonę - visi duomenys apie respondentą naudojami tik apibendrintai duomenų analizei (pavyzdžiui įvertinti skirtumus pagal lytį, atskiras amžiaus ar pajamų grupes) griežtai laikantis ESOMAR tyrėjų etikos kodekso. Bendrovė „Spinter tyrimai" garantuoja, kad Jūsų el. pašto adresu bus siunčiami tik kvietimai (aktyvios nuorodos) dalyvauti tyrimuose - Jūsų kontaktai nebus naudojami reklaminės informacijos platinimui.

 

Informacijos panaudojimas

Bendrovė „Spinter tyrimai" griežtai laikosi ESOMAR tyrėjų etikos kodekso, gerbia savo respondentų privatumą ir užtikrina duomenų saugumą. Visi Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, saugiai ir teisėtai. „Spinter tyrimai" garantuoja Jūsų konfidencialumą. Visa su Jumis susijusi informacija yra apsaugota nuo atsitiktinio ar tikslingo sunaikinimo, nesąžiningo panaudojimo, atskleidimo ar kokio kito neteisėto įsikišimo.

spinter online tvarko tik tą informaciją, kurią Jūs savanoriškai įrašėte registruodamiesi ar nurodėte dalyvaudami apklausose. Jokia papildoma informacija apie Jus nėra renkama.

spinter online darbuotojams taikomos itin griežtos konfidencialumo taisyklės, todėl visa su Jumis susijusi informacija yra saugoma atidžiai ir profesionaliai.

 

Dalyvavimas tarptautiniuose tyrimuose

spinter online panelio techninis palaikymas yra vykdomas tarptautinėje tyrimų platformoje Cint (plačiau www.cint.com), tai suteikia galimybę pakviesti Jus dalyvauti ne tik vietiniuose, bet ir įvairiuose tarptautiniuose tyrimuose, kurie yra vykdomi Lietuvoje. Tokiais atvejais anketoje galite matyti ne „spinter tyrimų", o kitos tyrimą organizuojančios agentūros logotipą. Net ir tokiais atvejais trečioji šalis negauna priėjimo prie Jūsų asmeninių duomenų, o į tyrimą buvote pakviesti, nes sistema Jus atrinko pagal pateiktus socialinius - demografinius kriterijus. Nepaisant kokios tyrimų agentūros yra klausimynas, taškai visais atvejais už pilnai užpildytą anketą užskaitomi spinter online panelyje.

Atsakymai, kuriuos pateikiate pildydami klausimynus, nėra saugomi kartu su Jūsų asmeniniais duomenimis ir jų neįmanoma susieti su Jūsų tapatybe. Mūsų klientai atsakymus gauna tik apibendrintus.

Jei norite sužinoti, kokią informaciją apie Jus esame sukaupę, galite tai visada padaryti pateikę mums savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

Atrankiniai klausimai ir kvotų užpildymas

Dažnu atveju, tyrimas reikalauja atrankos kriterijų, kuriuos galima išsiaiškinti tik respondentui pradėjus pildyti anketą, vadinamuosius pradinius atrankinius klausimus. Tokiu atveju, jei (1) respondentas neatitinka atrankos kriterijų (pvz., neperka tam tikros rūšies maisto produktų / nenaudoja tam tikrų paslaugų ir pan.) arba (2) atitinkamų socialinių-demografinių charakteristikų respondentų atsakymų kvotos jau užpildytos, tolesni apklausos klausimai jam nebeužduodami ir taškai neužskaitomi.

 

Taškų priskyrimas ir panaudojimas

Už kiekvieną užpildytą anketą, priklausomai nuo jos trukmės ir sudėtingumo, Jūsų sąskaita pasipildys nuo 0,20 Eur iki 1,50 Eur. Surinkę 10,00 Eur ar daugiau, savo taškus galėsite iškeisti į įvarius dovanų čekius.

Dovana nėra siunčiama, jei respondentas nutraukia savo narystę sukaupęs mažiau nei 10,00 Eur.

 

Surinkę reikiamą sumą pinigų, ją galite iškeisti į pasirinktą dovanų čekį, tai padaryti galite savo paskyroje.


Išsiregistravimas

Nenorėdami dalyvauti apklausose, galite bet kada iš panelio išsiregistruoti. Tam Jums reikia prisijungti prie savo paskyros ir pasirinkti ATNAUJINTI PROFILĮ > UŽDARYTI PASKYRĄ.

 


UAB „Spinter tyrimai" įsipareigojimai ir atsakomybė

 

UAB „Spinter tyrimai" įsipareigoja:

1. saugoti spinter online narių pateiktą asmeninę informaciją ir ją naudoti tik visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų tikslams

2. garantuoti spinter online narių atsakymų anonimiškumą (visi atsakymai bus analizuojami tik apibendrintai)

3. informuoti spinter online dalyvius apie sukauptus taškus dalyvių asmeninėse paskyrose

4. spinter online dalyviui sukaupus reikiamą taškų sumą ir išreiškus pageidavimą iškeisti taškus į norimą dovanų čekį, išsiųsti respondentui pasirinktą dovanų čekį paštu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų

 


UAB „Spinter tyrimai" pasilieka sau teisę:

1. keisti suteikiamų taškų sumą ar pasiūlyti kitą padėkos respondentui formą priklausomai nuo anketos ilgio ir klausimų sudėtingumo

2. nesuteikti taškų tuo atveju, kai respondentas sąmoningai pateikia klaidingus atsakymus, siekia suklaidinti tyrėjus ar anketą užpildo kitas asmuo

3. nesiųsti dovanos tuo atveju, jei spinter online dalyvis nutraukia savo narystę sukaupęs mažiau nei 10,00 Eur 

4. nutraukti tyrimą kai yra surenkamas reikalingas užpildytų anketų skaičius

 

 


UAB „Spinter tyrimai" neatsako:

1. už dovanų čekių (trečiųjų šalių įsteigtų dovanų čekių ar kitų mūsų pasiūlytų skatinimo formų) panaudojimo tvarkos pasikeitimus

2. už trečiųjų asmenų vykdomą ir mūsų nekontroliuojamą prieigos prie spinter online svetainės trikdymą

 


Spinter online nario įsipareigojimai ir atsakomybė:

1. registracijos metu pateikti tikrus ir teisingus duomenis apie save ir savo namų ūkį

2. spinter online sistemoje užsiregistruoti tik 1 kartą

3. atsakinėjant į anketos klausimus pateikti sąžiningus atsakymus, nuomonę

4. neplatinti ir neviešinti informacijos, gautos pildant spinter online siųstą anketą

 

 

Gerbkime vieni kitus - bendradarbiaukime sąžiningai.

Nuoširdžiai tikimės mūsų respondentų sąžiningo dalyvavimo tyrimuose. Mes skiriame didelį dėmesį tyrimų kokybei, todėl nuolatos atliekame užpildytų anketų loginę analizę. Akivaizdžiai nelogiško pildymo atveju, anketa traktuojama kaip nesąžiningai užpildyta, kenkianti viso tyrimo kokybei, todėl yra šalinama iš analizuojamų duomenų visumos. Už tokias anketas taškai nesuteikiami (taip pat anuliuojami, jeigu buvo suteikti automatiškai).
Reguliaraus piktybiško pildymo atveju respondentas gali būti pašalinamas iš panelio be atskiro įspėjimo.

 

Intelektinės nuosavybės apsauga

Visos spinter online anketos yra intelektinė nuosavybė, priklausanti UAB „Spinter tyrimai" ir saugoma atitinkamais LR įstatymais. Bet koks neteisėtas anketose pateiktos informacijos kopijavimas, naudojimas iš anksto nesutarus su UAB „Spinter tyrimai" yra draudžiamas.

 

Susisiekite su mumis

Visais Jums rūpiais klausimais maloniai prašome rašyti el. pašto adresu info@spinteronline.com arba kreiptis adresu:

UAB „Spinter tyrimai"

Tilto g. 35-5, LT - 01101 Vilnius

Įmonės kodas: 125977841

 

 

PANELIO TAISYKLĖS

Kas yra spinter online panelis?

Panelis (angl. online panel) - tai internetu besinaudojanti respondentų grupė. Kiekvienas užsiregistravęs panelio dalyvis į savo el. pašto dėžutę gauna kvietimą užpildyti anketą tam tikra tema. Grupės nariai yra iš anksto užpildę registracijos anketą ir savanoriškai sutikę dalyvauti spinter online apklausose.


Kaip tapti spinter online nariu?

Spinter online nariu galite tapti užpildę registracijos anketą adresu www.spinter.lt arba paspaudę čia. Užsiregistravę į savo el. pašto dėžutę gausite kvietimus dalyvauti apklausose. Už kiekvieną užpildytą anketą Jums bus suteiktas taškų skaičius (nurodytas kvietime), kuriuos vėliau galėsite iškeisti į pasirinktą dovanų čekį.

Užpildžius pradinę registracijos anketą, Jums sukuriama asmeninė paskyra, kurioje galite sekti visą informaciją apie sukauptus taškus, koreguoti ar papildyti asmeninę informaciją.

Asmeninėje paskyroje yra anketa, kurioje galite pateikti daugiau informacijos apie save. Kuo daugiau informacijos pateiksite, tuo didesnė tikimybė dažniau gauti pakvietimus į tyrimus.

 

Ką reiškia būti spinter online nariu?

Tai galimybė išreiškiant savo nuomonę, daryti įtaką rinkos sprendimams, koreguoti kuriamus ar jau sukurtus produktus bei paslaugas, tobulinti aplinką, kurioje gyvenate.

spinter online dalyvis neprivalo dalyvauti visuose tyrimuose, gavęs kvietimą Jis gali pasirinkti, ar nori dalyvauti konkrečioje apklausoje.

 

Saugumas ir konfidencialumas

spinter online - visiškai saugus ir konfidencialus būdas reikšti savo nuomonę - visi duomenys apie respondentą naudojami tik apibendrintai duomenų analizei (pavyzdžiui įvertinti skirtumus pagal lytį, atskiras amžiaus ar pajamų grupes) griežtai laikantis ESOMAR tyrėjų etikos kodekso. Bendrovė „Spinter tyrimai" garantuoja, kad Jūsų el. pašto adresu bus siunčiami tik kvietimai (aktyvios nuorodos) dalyvauti tyrimuose - Jūsų kontaktai nebus naudojami reklaminės informacijos platinimui.

 

Informacijos panaudojimas

Bendrovė „Spinter tyrimai" griežtai laikosi ESOMAR tyrėjų etikos kodekso, gerbia savo respondentų privatumą ir užtikrina duomenų saugumą. Visi Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, saugiai ir teisėtai. „Spinter tyrimai" garantuoja Jūsų konfidencialumą. Visa su Jumis susijusi informacija yra apsaugota nuo atsitiktinio ar tikslingo sunaikinimo, nesąžiningo panaudojimo, atskleidimo ar kokio kito neteisėto įsikišimo.

spinter online tvarko tik tą informaciją, kurią Jūs savanoriškai įrašėte registruodamiesi ar nurodėte dalyvaudami apklausose. Jokia papildoma informacija apie Jus nėra renkama.

spinter online darbuotojams taikomos itin griežtos konfidencialumo taisyklės, todėl visa su Jumis susijusi informacija yra saugoma atidžiai ir profesionaliai.

 

Dalyvavimas tarptautiniuose tyrimuose

spinter online panelio techninis palaikymas yra vykdomas tarptautinėje tyrimų platformoje Cint (plačiau www.cint.com), tai suteikia galimybę pakviesti Jus dalyvauti ne tik vietiniuose, bet ir įvairiuose tarptautiniuose tyrimuose, kurie yra vykdomi Lietuvoje. Tokiais atvejais anketoje galite matyti ne „spinter tyrimų", o kitos tyrimą organizuojančios agentūros logotipą. Net ir tokiais atvejais trečioji šalis negauna priėjimo prie Jūsų asmeninių duomenų, o į tyrimą buvote pakviesti, nes sistema Jus atrinko pagal pateiktus socialinius - demografinius kriterijus. Nepaisant kokios tyrimų agentūros yra klausimynas, taškai visais atvejais už pilnai užpildytą anketą užskaitomi spinter online panelyje.

Atsakymai, kuriuos pateikiate pildydami klausimynus, nėra saugomi kartu su Jūsų asmeniniais duomenimis ir jų neįmanoma susieti su Jūsų tapatybe. Mūsų klientai atsakymus gauna tik apibendrintus.

Jei norite sužinoti, kokią informaciją apie Jus esame sukaupę, galite tai visada padaryti pateikę mums savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

Atrankiniai klausimai ir kvotų užpildymas

Dažnu atveju, tyrimas reikalauja atrankos kriterijų, kuriuos galima išsiaiškinti tik respondentui pradėjus pildyti anketą, vadinamuosius pradinius atrankinius klausimus. Tokiu atveju, jei (1) respondentas neatitinka atrankos kriterijų (pvz., neperka tam tikros rūšies maisto produktų / nenaudoja tam tikrų paslaugų ir pan.) arba (2) atitinkamų socialinių-demografinių charakteristikų respondentų atsakymų kvotos jau užpildytos, tolesni apklausos klausimai jam nebeužduodami ir taškai neužskaitomi.

 

Taškų priskyrimas ir panaudojimas

Už kiekvieną užpildytą anketą, priklausomai nuo jos trukmės ir sudėtingumo, Jūsų sąskaita pasipildys nuo 0,20 Eur iki 1,50 Eur. Surinkę 10,00 Eur ar daugiau, savo taškus galėsite iškeisti į įvarius dovanų čekius.

Dovana nėra siunčiama, jei respondentas nutraukia savo narystę sukaupęs mažiau nei 10,00 Eur.

 

Surinkę reikiamą sumą pinigų, ją galite iškeisti į pasirinktą dovanų čekį, tai padaryti galite savo paskyroje.


Išsiregistravimas

Nenorėdami dalyvauti apklausose, galite bet kada iš panelio išsiregistruoti. Tam Jums reikia prisijungti prie savo paskyros ir pasirinkti ATNAUJINTI PROFILĮ > UŽDARYTI PASKYRĄ.

 


UAB „Spinter tyrimai" įsipareigojimai ir atsakomybė

 

UAB „Spinter tyrimai" įsipareigoja:

1. saugoti spinter online narių pateiktą asmeninę informaciją ir ją naudoti tik visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų tikslams

2. garantuoti spinter online narių atsakymų anonimiškumą (visi atsakymai bus analizuojami tik apibendrintai)

3. informuoti spinter online dalyvius apie sukauptus taškus dalyvių asmeninėse paskyrose

4. spinter online dalyviui sukaupus reikiamą taškų sumą ir išreiškus pageidavimą iškeisti taškus į norimą dovanų čekį, išsiųsti respondentui pasirinktą dovanų čekį paštu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų

 


UAB „Spinter tyrimai" pasilieka sau teisę:

1. keisti suteikiamų taškų sumą ar pasiūlyti kitą padėkos respondentui formą priklausomai nuo anketos ilgio ir klausimų sudėtingumo

2. nesuteikti taškų tuo atveju, kai respondentas sąmoningai pateikia klaidingus atsakymus, siekia suklaidinti tyrėjus ar anketą užpildo kitas asmuo

3. nesiųsti dovanos tuo atveju, jei spinter online dalyvis nutraukia savo narystę sukaupęs mažiau nei 10,00 Eur 

4. nutraukti tyrimą kai yra surenkamas reikalingas užpildytų anketų skaičius

 

 


UAB „Spinter tyrimai" neatsako:

1. už dovanų čekių (trečiųjų šalių įsteigtų dovanų čekių ar kitų mūsų pasiūlytų skatinimo formų) panaudojimo tvarkos pasikeitimus

2. už trečiųjų asmenų vykdomą ir mūsų nekontroliuojamą prieigos prie spinter online svetainės trikdymą

 


Spinter online nario įsipareigojimai ir atsakomybė:

1. registracijos metu pateikti tikrus ir teisingus duomenis apie save ir savo namų ūkį

2. spinter online sistemoje užsiregistruoti tik 1 kartą

3. atsakinėjant į anketos klausimus pateikti sąžiningus atsakymus, nuomonę

4. neplatinti ir neviešinti informacijos, gautos pildant spinter online siųstą anketą

 

 

Gerbkime vieni kitus - bendradarbiaukime sąžiningai.

Nuoširdžiai tikimės mūsų respondentų sąžiningo dalyvavimo tyrimuose. Mes skiriame didelį dėmesį tyrimų kokybei, todėl nuolatos atliekame užpildytų anketų loginę analizę. Akivaizdžiai nelogiško pildymo atveju, anketa traktuojama kaip nesąžiningai užpildyta, kenkianti viso tyrimo kokybei, todėl yra šalinama iš analizuojamų duomenų visumos. Už tokias anketas taškai nesuteikiami (taip pat anuliuojami, jeigu buvo suteikti automatiškai).
Reguliaraus piktybiško pildymo atveju respondentas gali būti pašalinamas iš panelio be atskiro įspėjimo.

 

Intelektinės nuosavybės apsauga

Visos spinter online anketos yra intelektinė nuosavybė, priklausanti UAB „Spinter tyrimai" ir saugoma atitinkamais LR įstatymais. Bet koks neteisėtas anketose pateiktos informacijos kopijavimas, naudojimas iš anksto nesutarus su UAB „Spinter tyrimai" yra draudžiamas.

 

Susisiekite su mumis

Visais Jums rūpiais klausimais maloniai prašome rašyti el. pašto adresu info@spinteronline.com arba kreiptis adresu:

UAB „Spinter tyrimai"

Tilto g. 35-5, LT - 01101 Vilnius

Įmonės kodas: 125977841

 

 

Mūsų interneto svetainėje yra naudojami slapukai. Slapukai padeda užtikrinti tinkamą tinklapio veikimą bei jo tobulinimą, todėl būtinieji slapukai (techniniai, funkciniai bei analitiniai) yra įdiegiami automatiškai. Paspaudę „sutinku“ Jūs sutinkate su tikslinių slapukų įdiegimu ir naudojimu. Daugiau informacijos - slapukų politikoje. SUTINKU