Kas yra ESOMAR?

ESOMAR yra ne pelno siekianti narystės organizacija. Nariai sudaro bendruomenę, įsitikinusią, kad duomenų analizė, tyrimai ir įžvalgos gali padėti pagerinti visuomenę, organizacijas ir kiekvieno žmogaus, įskaitant ir jūsų, gyvenimą. 

ESOMAR būstinė yra Amsterdame, Nyderlanduose. ESOMAR per savo narius veikia daugiau kaip 130 šalių, todėl savo šalyje tikrai rasite ESOMAR narį, norintį bendradarbiauti.

ESOMAR nariai

Didelė dalis ESOMAR veiklos įmanoma dėl nenuilstamų bendruomenės narių, tokių kaip jūs, kurie nori skirti savo laiką konkrečioms užduotims atlikti, kad tarnautų bendruomenei. Per savo komitetus užtikriname, kad mūsų darbas būtų paveikus ir pritaikomas jums, kad ir kur būtumėte.

Pagal mūsų įstatus įsteigti nuolatiniai komitetai padeda įgyvendinti strateginius projektus, kurie yra labai svarbūs kuriant jums ir jūsų organizacijai palankią aplinką. Jie stebi pokyčius, inicijuoja projektus, teikia gaires ir nukreipia mūsų išteklius jūsų poreikiams tenkinti.