Omnibus tyrimas – tai jungtinis tyrimas, kuomet į vieną klausimyną skirtingus klausimus įtraukia skirtingi užsakovai. Kas mėnesį atliekamo Omnibus tyrimo imtis viršija 1000 respondentų, atranka – atsitiktinė tikimybinė. Tyrimas organizuojamas taip, kad jo rezultatai reprezentatyviai atspindėtų šalies gyventojų nuomonę. Trukmė – apie 4 savaitės nuo tyrimo pradžios. Užsakovams individualiai parengiamos ataskaitos tik su jų klausimais, taigi kiekvienam užsakovui garantuojamas jį dominančių duomenų konfidencialumas.

Omnibus Lietuva

Kartą per mėnesį atliekamas tyrimas, kurio metu apklausiama daugiau nei 1000 respondentų nuo 18 iki 75 metų. Tyrimas vyksta visoje šalies teritorijoje. Apklaustųjų pasiskirstymas atitinka šalies gyventojų pasiskirstymą pagal lyties, amžiaus, tautybės, išsilavinimą, gyvenamosios vietos kriterijus. Tyrimo rezultatai reprezentuoja šalies gyventojų nuomones ir vertinimus. Tyrimo rezultatų paklaida 3 %. Taip pat siūlome Latvijos ir Estijos gyventojų Omnibuso tyrimus.

Omnibus premium

Kartą per ketvirtį atliekamas tyrimas, kurio metu visoje Lietuvoje bus apklausiama ne mažiau kaip  1000 gyventojų, kurių pajamos vienam namų ūkio nariui yra ne mažesnės nei  1000 eur.  Tyrime naudojamas tas pats kombinuotas Internetinės (CAWI) ir telefoninės (CATI) apklausos metodas.