UAB  Spinter tyrimai sukūrė,  įgyvendino ir prižiūri aplinkos apsaugos valdymo sistemą atitinkančią standarto LST EN ISO 14001 2015 reglamentuojančių teisės aktų kliento reikalavimus bei nuolat gerina jos rezultatyvumą

VALDYMO SISTEMOS SRITIS IR APIMTIS
(ISO 14001 4.3 )

Kokybės valdymo sistema apima šias sritis: rinkos tyrimų atlikimas

 

VALDYMO SISTEMOS PROCESAI IR INFORMACIJA
(ISO 14001 4.4)

Visi įmonės procesai, jų tarpusavio sąsajos, atsakomybės pasidalijimas bei pagrindiniai informacijos srautai yra apibrėžti kokybės valdymo sistemos schemoje, apimančioje valdymo sistemos analizę, vidaus auditą, Aplinkos apsaugos aspektų valdymą, neatitikčių ir korekcinių veiksmų valdymą.

Nedetalizuoti procesai valdomi naudojant įrašų formas arba vadovaujantis reglamentuojančių teisės aktų kliento įmonės vadovybės nustatytais reikalavimais.

 

STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS (ISO 14001 5.2 / 6.2)

  

Misija

Etiškos ir sąžiningumo principais grįstas rinkos tyrimų atlikimas

Vizija

Nuolat tobulėjanti, pažangias technologijas savo veikloje naudojanti ir klientų pasitikėjimą rinkoje turinti įmonė

Vertybės

  • Sąžiningumas. Garbingai vykdome įsipareigojimus savo klientams, įgyvendiname tai, ką pažadame.
  • Patikimumas. Mūsų klientai pas mus sugrįžta, nes mumis pasitiki pasiūlome geriausią sprendimą ir išpildome jį maksimaliai kokybiškai.
  • Kompetencija. Tam, kad išliktume „ant bangos“ investuojame į savo kvalifikaciją.
  • Reikalavimų laikymąsis. Savo veiklą vykdome pagal reglamentuojančių teisės aktų, aplinkosaugos ir savo klientų reikalavimus.
  • Aplinkosauginis sąmoningumas. Siekiame turėti efektyvią aplinkosaugos vadybos sistemą energiją naudojame kuo efektyviau, tinkamai rūšiuojame atliekas.

Efektyvumui ir progresui strateginėse veiklos kryptyse užtikrinti nustatomi ir įgyvendinami Tikslai. Strateginės veiklos kryptys peržiūrimos ir, esant poreikiui, atnaujinamos ne rečiau kaip kartą per metus.

Įmonės direktorius užtikrina jų atnaujinimą ir išskleidimą organizacijos viduje. Detalizuoti įmonės ir darbuotojų tikslai skelbiami kiekvienais metais ir įforminami atskiru dokumentu.