Uncategorised

„Vyras turi uždirbti daugiau už žmoną“ – regionuose, kitaip nei visoje Lietuvoje, toks požiūris nepopuliarus

  Regionų gyventojai smurtą patiriančias moteris kaltina dažniau negu likusi visuomenė, tačiau, klausiami apie lyčių stereotipus, juos vertina kritiškiau. Tai paaiškėjo atlikus gyventojų nuomonės apklausas „BRIDGE“ projekte dalyvaujančiose Alytaus, Jonavos ir Ukmergės savivaldybėse ir palyginus jas su nacionalinės apklausos rezultatais.   Atsakymuose – regioninių ir nacionalinių apklausų kontrastai   „Spinter tyrimai“ atliktos regionų gyventojų apklausos metu buvo matuojamos respondentų nuostatos apie smurtą prieš moteris ir lyčių vaidmenis. Rezultatai, atskleidę paplitusį smurtą patyrusių moterų kaltinimą, jau buvo aptarti ankstesnėje publikacijoje. Toje apklausos dalyje, kur buvo klausiama apie lyčių vaidmenis, didžiausias nuomonių atotrūkis pastebėtas reaguojant į pateiktą teiginį „Vyras turi uždirbti daugiau už savo žmoną ar partnerę“. Tam pritarė 29 proc. apklaustųjų regionuose, o 65 proc. teiginiui prieštaravo. Nacionalinėje apklausoje šį teiginį, iliustruojantį ekonominę lyčių nelygybę, palaikė dvigubai daugiau respondentų – 61 proc., o prieštaraujančių buvo 35 proc. Regionų apklausoje šis stereotipinis teiginys buvo priskirtas ir moterims, klausiant, ar respondentai pritartų atvirkštiniam teiginiui „Moteris turi uždirbti daugiau už savo vyrą ar partnerį“. Jam pritarė dar mažiau regionų gyventojų – vos 6 proc. Visose savivaldybėse panašiai: Alytuje – 7 proc., Jonavoje – 5 proc., Ukmergėje – 6 proc. Apklausos rezultatai patvirtina, kad šeimos maitintojo vaidmenyje dažniau matomas vyras negu moteris.       Kitas gerokai mažiau palaikymo regionuose sulaukęs stereotipas buvo teiginys, kad „Vyrai iš prigimties yra agresyvūs“. Tam pritarė iš viso 20 proc. apklaustųjų: Alytuje – 22 proc., Jonavoje – 16 proc., Ukmergėje – 21 proc. Tuo tarpu nacionalinėje apklausoje šio požiūrio laikėsi 37 proc. respondentų. Atvirkštinis teiginys – „Moterys iš prigimties yra agresyvios“ – susilaukė perpus mažiau palaikymo: jam pritarė tik 8 proc. apklaustųjų regionuose. Alytuje tokių buvo 10 proc., Jonavoje – 8 proc., Ukmergėje – 7 proc. Priekabiaujantį elgesį regionų respondentai taip pat pastebėjo dažniau: teiginiui „Berniuko elgesys, kai jis tampo mergaitei už kasų, kelia sijoną ir pan. – yra nekaltas dėmesio rodymas“ pritarė 32 proc. apklaustųjų. Nacionalinėje apklausoje tokių buvo 45 proc. Mažiausiai palaikymo toks požiūris sulaukė Ukmergėje (26 proc.). Alytuje ir Jonavoje teiginį palaikė po 34 proc. respondentų. Pateiktas atvirkštinis teiginys regiono gyventojų buvo įvertintas taip pat – merginų priekabiavimą prie vaikinų toleruoja trečdalis apklaustųjų.   Kokiais klausimais moterims ir vyrams galioja „dvigubi standartai“?   Siekiant išsiaiškinti, kiek moterims ir vyrams taikomos normos remiasi „dvigubais standartais“ (kai tas pats elgesys vertinamas skirtingai, atsižvelgiant į lytį), regionų apklausoje gyventojų buvo klausiama apie atvirkštinius stereotipus. Kaip minėta aukščiau, didžiausias atsakymų atotrūkis (23 proc.) pastebėtas klausiant apie šeimos maitintojo vaidmenį. Nemažas atotrūkis (13 proc.) taip pat pastebėtas lyginant teiginius „Normalu, jei vyrai tarpusavyje susimuša“ ir „Normalu, jei moterys tarpusavyje susimuša“. Vyrų smurtą normaliu įvardino iš viso 18 proc. apklaustųjų: Alytuje – 19 proc., Jonavoje – 18 proc., Ukmergėje – 17 proc. Tuo tarpu teiginį apie moterų smurtą palaikė tik 5 proc. respondentų: Alytuje – 4 proc., Jonavoje – 6 proc., Ukmergėje – 5 proc. Iš apklausos rezultatų matyti, kad respondentai vyrų tarpusavio smurtą yra linkę vertinti atlaidžiau. Skirtingas vertinimas pastebėtas ir klausiant apie tai, kas turėtų būti didesnis autoritetas šeimoje. Teiginiui „Šeimoje tėvas turi turėti didesnį autoritetą nei mama“ pritarė 18 proc. respondentų regionuose. Pateiktas atvirkščias teiginys „Šeimoje mama turi turėti didesnį autoritetą nei tėvas“ sulaukė gerokai mažiau palaikymo – vos 8 proc. Žvelgiant į šį kontrastą, panašu, kad respondentams gerokai priimtiniau kaip autoritetą ir šeimos galvą matyti vyrą, o ne moterį. Išsiskyrė ir respondentų nuomonės atsakant į klausimą, ar normalu, kai vienos lyties asmens nuomonė laikoma svarbesnė nei kitos lyties asmens. Teiginį „Normalu, kai vyro nuomonė laikoma svarbesne nei moters“ palaikė 16 proc. respondentų. Pateikus atvirkštinį teiginį – „Normalu, kai moters nuomonė laikoma svarbesne nei vyro“ – pritariančiųjų sumažėjo iki 8 proc.   Pareiga pasirūpinti vienas kito buitimi – tiek žmonai, tiek vyrui   Tačiau apklausa atskleidė ir tas nuostatas, kurias apklausose regionų gyventojai vertina beveik vienodai. Kalbant apie visuomenėje vis dar egzistuojančius juokelius apie moteris ir vyrus, respondentai vienbalsiai pripažino, kad tokie juokeliai skatina nepagarbą tiek vyrų, tiek moterų atžvilgiu. Teiginys „Juokeliai apie moteris skatina nepagarbą jų atžvilgiu“ sulaukė 63 proc. apklaustųjų pritarimo, labiausiai – Jonavoje (66 proc.), o Ukmergėje ir Alytuje – kiek mažiau (po 62 proc.). Teiginiui „Juokeliai apie vyrus skatina nepagarbą jų atžvilgiu“ pritarė 64 proc. respondentų. Pritariančiųjų daugiausiai buvo Jonavoje (67 proc.), mažiausiai – Alytuje (62 proc.) ir Ukmergėje (64 proc.). Pareigą pasirūpinti vienas kito buitimi respondentai priskyrė tiek žmonai, tiek vyrui. Teiginiui „Žmonos pareiga yra pasirūpinti vyro buitimi“ pritarė 50 proc. apklaustųjų: Alytuje – 46 proc., Jonavoje – 52 proc., Ukmergėje – 50 proc. Atvirkštinį teiginį „Vyro pareiga yra pasirūpinti žmonos buitimi“ palaikė 48 proc. respondentų. Daugiausiai tokių buvo Jonavoje (52 proc.) ir Ukmergėje (49 proc.), mažiausiai – Alytuje (42 proc.). Pateikta nuomonė, kad „Mylėtis su vyru yra žmonos pareiga“, sulaukė 32 proc. respondentų pritarimo: Alytuje – 34 proc., Jonavoje – 29 proc., Ukmergėje – 32 proc. Atvirkštinis teiginys – „Mylėtis su žmona yra vyro pareiga“ – sulaukė panašaus palaikymo: jam pritarė 36 proc.: Alytuje – 35 proc., Jonavoje ir Ukmergėje – po 36 proc. Tai atskleidžia, kad trečdalis apklausos respondentų prievolę mylėtis su savo partneriu ar partnere laiko normalia santykių dalimi.       Tyrimą Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymu atliko „Spinter tyrimai“. Apklausa atlikta 2020 m. vasario mėn. Tyrimo metu buvo apklausta 612 respondentų. Tarp apklausos dalyvių vyrų buvo 45 proc., moterų – 55 proc. Apklausoje dalyvavo tikslinių savivaldybių gyventojai nuo 18 iki 75 metų amžiaus. Tikslinės savivaldybės: Alytaus miesto, Jonavos ir Ukmergės rajonų savivaldybės. Atrankos metodas: kvotinė atranka, taikant lyties, amžiaus ir gyvenamosios vietos kvotas. Tyrimo paklaida siekia 4 proc. 2020.10.14   Regionų gyventojai smurtą patiriančias moteris kaltina dažniau negu likusi visuomenė, tačiau, klausiami apie lyčių stereotipus, juos vertina kritiškiau. Tai paaiškėjo atlikus gyventojų nuomonės apklausas „BRIDGE“ projekte dalyvaujančiose Alytaus, Jonavos ir Ukmergės savivaldybėse ir palyginus jas su nacionalinės apklausos rezultatais.   Atsakymuose – regioninių ir nacionalinių apklausų kontrastai   „Spinter tyrimai“ atliktos regionų gyventojų apklausos metu buvo matuojamos respondentų nuostatos apie smurtą prieš moteris ir lyčių vaidmenis. Rezultatai, atskleidę paplitusį smurtą patyrusių moterų kaltinimą, jau buvo aptarti ankstesnėje publikacijoje. Toje apklausos dalyje, kur buvo klausiama apie lyčių vaidmenis, didžiausias nuomonių atotrūkis pastebėtas reaguojant į pateiktą teiginį „Vyras turi uždirbti daugiau už savo žmoną ar partnerę“. Tam pritarė 29 proc. apklaustųjų regionuose, o 65 proc. teiginiui prieštaravo. Nacionalinėje apklausoje šį teiginį, iliustruojantį ekonominę lyčių nelygybę, palaikė dvigubai daugiau respondentų – 61 proc., o prieštaraujančių buvo 35 proc. Regionų apklausoje šis stereotipinis teiginys buvo priskirtas ir moterims, klausiant, ar respondentai pritartų atvirkštiniam teiginiui „Moteris turi uždirbti daugiau už savo vyrą ar partnerį“. Jam pritarė dar mažiau regionų gyventojų – vos 6 proc. Visose savivaldybėse panašiai: Alytuje – 7 proc., Jonavoje – 5 proc., Ukmergėje – 6 proc. Apklausos rezultatai patvirtina, kad šeimos maitintojo vaidmenyje dažniau matomas vyras negu moteris.       Kitas gerokai mažiau palaikymo regionuose sulaukęs stereotipas buvo teiginys, kad „Vyrai iš prigimties yra agresyvūs“. Tam pritarė iš viso 20 proc. apklaustųjų: Alytuje – 22 proc., Jonavoje – 16 proc., Ukmergėje – 21 proc. Tuo tarpu nacionalinėje apklausoje šio požiūrio laikėsi 37 proc. respondentų. Atvirkštinis teiginys – „Moterys iš prigimties yra agresyvios“ – susilaukė perpus mažiau palaikymo: jam pritarė tik 8 proc. apklaustųjų regionuose. Alytuje tokių buvo 10 proc., Jonavoje – 8 proc., Ukmergėje – 7 proc. Priekabiaujantį elgesį regionų respondentai taip pat pastebėjo dažniau: teiginiui „Berniuko elgesys, kai jis tampo mergaitei už kasų, kelia sijoną ir pan. – yra nekaltas dėmesio rodymas“ pritarė 32 proc. apklaustųjų. Nacionalinėje apklausoje tokių buvo 45 proc. Mažiausiai palaikymo toks požiūris sulaukė Ukmergėje (26 proc.). Alytuje ir Jonavoje teiginį palaikė po 34 proc. respondentų. Pateiktas atvirkštinis teiginys regiono gyventojų buvo įvertintas taip pat – merginų priekabiavimą prie vaikinų toleruoja trečdalis apklaustųjų.   Kokiais klausimais moterims ir vyrams galioja „dvigubi standartai“?   Siekiant išsiaiškinti, kiek moterims ir vyrams taikomos normos remiasi „dvigubais standartais“ (kai tas pats elgesys vertinamas skirtingai, atsižvelgiant į lytį), regionų apklausoje gyventojų buvo klausiama apie atvirkštinius stereotipus. Kaip minėta aukščiau, didžiausias atsakymų atotrūkis (23 proc.) pastebėtas klausiant apie šeimos maitintojo vaidmenį. Nemažas atotrūkis (13 proc.) taip pat pastebėtas lyginant teiginius „Normalu, jei vyrai tarpusavyje susimuša“ ir „Normalu, jei moterys tarpusavyje susimuša“. Vyrų smurtą normaliu įvardino iš viso 18 proc. apklaustųjų: Alytuje – 19 proc., Jonavoje – 18 proc., Ukmergėje – 17 proc. Tuo tarpu teiginį apie moterų smurtą palaikė tik 5 proc. respondentų: Alytuje – 4 proc., Jonavoje – 6 proc., Ukmergėje – 5 proc. Iš apklausos rezultatų matyti, kad respondentai vyrų tarpusavio smurtą yra linkę vertinti atlaidžiau. Skirtingas vertinimas pastebėtas ir klausiant apie tai, kas turėtų būti didesnis autoritetas šeimoje. Teiginiui „Šeimoje tėvas turi turėti didesnį autoritetą nei mama“ pritarė 18 proc. respondentų regionuose. Pateiktas atvirkščias teiginys „Šeimoje mama turi turėti didesnį autoritetą nei tėvas“ sulaukė gerokai mažiau palaikymo – vos 8 proc. Žvelgiant į šį kontrastą, panašu, kad respondentams gerokai priimtiniau kaip autoritetą ir šeimos galvą matyti vyrą, o ne moterį. Išsiskyrė ir respondentų nuomonės atsakant į klausimą, ar normalu, kai vienos lyties asmens nuomonė laikoma svarbesnė nei kitos lyties asmens. Teiginį „Normalu, kai vyro nuomonė laikoma svarbesne nei moters“ palaikė 16 proc. respondentų. Pateikus atvirkštinį teiginį – „Normalu, kai moters nuomonė laikoma svarbesne nei vyro“ – pritariančiųjų sumažėjo iki 8 proc.   Pareiga pasirūpinti vienas kito buitimi – tiek žmonai, tiek vyrui   Tačiau apklausa atskleidė ir tas nuostatas, kurias apklausose regionų gyventojai vertina beveik vienodai. Kalbant apie visuomenėje vis dar egzistuojančius juokelius apie moteris ir vyrus, respondentai vienbalsiai pripažino, kad tokie juokeliai skatina nepagarbą tiek vyrų, tiek moterų atžvilgiu. Teiginys „Juokeliai apie moteris skatina nepagarbą jų atžvilgiu“ sulaukė 63 proc. apklaustųjų pritarimo, labiausiai – Jonavoje (66 proc.), o Ukmergėje ir Alytuje – kiek mažiau (po 62 proc.). Teiginiui „Juokeliai apie vyrus skatina nepagarbą jų atžvilgiu“ pritarė 64 proc. respondentų. Pritariančiųjų daugiausiai buvo Jonavoje (67 proc.), mažiausiai – Alytuje (62 proc.) ir Ukmergėje (64 proc.). Pareigą pasirūpinti vienas kito buitimi respondentai priskyrė tiek žmonai, tiek vyrui. Teiginiui „Žmonos pareiga yra pasirūpinti vyro buitimi“ pritarė 50 proc. apklaustųjų: Alytuje – 46 proc., Jonavoje – 52 proc., Ukmergėje – 50 proc. Atvirkštinį teiginį „Vyro pareiga yra pasirūpinti žmonos buitimi“ palaikė 48 proc. respondentų. Daugiausiai tokių buvo Jonavoje (52 proc.) ir Ukmergėje (49 proc.), mažiausiai – Alytuje (42 proc.). Pateikta nuomonė, kad „Mylėtis su vyru yra žmonos pareiga“, sulaukė 32 proc. respondentų pritarimo: Alytuje – 34 proc., Jonavoje – 29 proc., Ukmergėje – 32 proc. Atvirkštinis teiginys – „Mylėtis su žmona yra vyro pareiga“ – sulaukė panašaus palaikymo: jam pritarė 36 proc.: Alytuje – 35 proc., Jonavoje ir Ukmergėje – po 36 proc. Tai atskleidžia, kad trečdalis apklausos respondentų prievolę mylėtis su savo partneriu ar partnere laiko normalia santykių dalimi.       Tyrimą Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymu atliko „Spinter tyrimai“. Apklausa atlikta 2020 m. vasario mėn. Tyrimo metu buvo apklausta 612 respondentų. Tarp apklausos dalyvių vyrų buvo 45 proc., moterų – 55 proc. Apklausoje dalyvavo tikslinių savivaldybių gyventojai nuo 18 iki 75 metų amžiaus. Tikslinės savivaldybės: Alytaus miesto, Jonavos ir Ukmergės rajonų savivaldybės. Atrankos metodas: kvotinė atranka, taikant lyties, amžiaus ir gyvenamosios vietos kvotas. Tyrimo paklaida siekia 4 proc.