Uncategorised

RRT apklausa rodo, kad dauguma vartotojų patenkinti gaunamomis elektroninių ryšių paslaugomis

  Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) atlikta naujausia elektroninių ryšių paslaugų vartotojų apklausa parodė, kad didžioji dauguma respondentų (91 proc.) naudojasi mobiliuoju telefono ryšiu. Fiksuotojo ryšio telefono paslaugomis naudojasi tik 14 proc. apklaustųjų, šios paslaugos labiausiai aktualios vyresniems nei 65 metų ne miesto gyventojams. Mobiliojo ryšio paslaugomis patenkinti 85 proc., mobiliuoju internetu ̶ 79 proc., fiksuotojo telefono ryšio paslaugomis ̶ 83 proc., o fiksuotojo ryšio internetu ̶ 79 proc. Lietuvos vartotojų. Dažniausia vartotojų nepasitenkinimo šiomis paslaugomis priežastis ̶ per aukštos paslaugų kainos.   RRT 2021 m. spalio mėnesį atlikta sociologinė apklausa atskleidė, kad daugiausiai respondentų už fiksuotojo ryšio interneto paslaugas išleidžia nuo 10 iki 15 Eur (43 proc.), už mobiliojo interneto paslaugas – nuo 5 iki 10 Eur (39 proc.). Respondentai dažniausiai nurodė turintys virš 15 GB duomenų suteikiančius planus (35 proc.), kiek rečiau – 2 ̶ 5 GB duomenų suteikiančius mobiliojo ryšio planus (23 proc.). 80 proc. mobiliuoju internetu besinaudojančių respondentų teigia, jog jų turimas mobiliojo ryšio planas tenkina jų poreikius. Remiantis apklausos duomenimis, didelė dalis (35 proc.) apklaustųjų nežino, kokia interneto sparta naudojasi, arba tai jiems nėra aktualu, o 17 proc. respondentų nurodė, kad naudojasi iki 100 Mbps duomenų perdavimo sparta.   Apklausa taip pat parodė vartotojų naudojimosi taksofonais tendencijas: per pastaruosius metus taksofono paslaugomis naudojosi tik 1 proc. apklaustųjų ir tik vieną ar daugiau kartų per metus. Dažniausiai taksofono paslaugomis nebuvo naudotasi dėl to, kad vietoje šių paslaugų respondentai naudojosi mobiliuoju ryšiu. Viešosios telefono ryšio paslaugos taksofonais buvo teikiamos, kadangi jos pateko į universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų apimtį. Pasikeitus šių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms teisės, įpareigojimo teikti telefono ryšio paslaugas taksofonais nebeliks. Apklausos rezultatai patvirtino, kad neigiamo poveikio šio įpareigojimo panaikinimas neturės.   Apklausą RRT užsakymu vykdė UAB „Spinter tyrimai“ 2021 m. spalio mėnesį, joje dalyvavo 18 m. ir vyresni Lietuvos gyventojai, galintys pasinaudoti elektroninių ryšių paslaugomis visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Apklausoje dalyvavo 1010 respondentų, iš kurių 50 proc. gyvena miestuose, o kiti 50 proc. kitose vietovėse.   Detaliau su apklausos rezultatais galite susipažinti čia: https://www.rrt.lt/wp-content/uploads/2021/11/2021-apklausos-ataskaita.pdf   Šaltinis: rrt.lt
2021.11.22
  Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) atlikta naujausia elektroninių ryšių paslaugų vartotojų apklausa parodė, kad didžioji dauguma respondentų (91 proc.) naudojasi mobiliuoju telefono ryšiu. Fiksuotojo ryšio telefono paslaugomis naudojasi tik 14 proc. apklaustųjų, šios paslaugos labiausiai aktualios vyresniems nei 65 metų ne miesto gyventojams. Mobiliojo ryšio paslaugomis patenkinti 85 proc., mobiliuoju internetu ̶ 79 proc., fiksuotojo telefono ryšio paslaugomis ̶ 83 proc., o fiksuotojo ryšio internetu ̶ 79 proc. Lietuvos vartotojų. Dažniausia vartotojų nepasitenkinimo šiomis paslaugomis priežastis ̶ per aukštos paslaugų kainos.   RRT 2021 m. spalio mėnesį atlikta sociologinė apklausa atskleidė, kad daugiausiai respondentų už fiksuotojo ryšio interneto paslaugas išleidžia nuo 10 iki 15 Eur (43 proc.), už mobiliojo interneto paslaugas – nuo 5 iki 10 Eur (39 proc.). Respondentai dažniausiai nurodė turintys virš 15 GB duomenų suteikiančius planus (35 proc.), kiek rečiau – 2 ̶ 5 GB duomenų suteikiančius mobiliojo ryšio planus (23 proc.). 80 proc. mobiliuoju internetu besinaudojančių respondentų teigia, jog jų turimas mobiliojo ryšio planas tenkina jų poreikius. Remiantis apklausos duomenimis, didelė dalis (35 proc.) apklaustųjų nežino, kokia interneto sparta naudojasi, arba tai jiems nėra aktualu, o 17 proc. respondentų nurodė, kad naudojasi iki 100 Mbps duomenų perdavimo sparta.   Apklausa taip pat parodė vartotojų naudojimosi taksofonais tendencijas: per pastaruosius metus taksofono paslaugomis naudojosi tik 1 proc. apklaustųjų ir tik vieną ar daugiau kartų per metus. Dažniausiai taksofono paslaugomis nebuvo naudotasi dėl to, kad vietoje šių paslaugų respondentai naudojosi mobiliuoju ryšiu. Viešosios telefono ryšio paslaugos taksofonais buvo teikiamos, kadangi jos pateko į universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų apimtį. Pasikeitus šių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms teisės, įpareigojimo teikti telefono ryšio paslaugas taksofonais nebeliks. Apklausos rezultatai patvirtino, kad neigiamo poveikio šio įpareigojimo panaikinimas neturės.   Apklausą RRT užsakymu vykdė UAB „Spinter tyrimai“ 2021 m. spalio mėnesį, joje dalyvavo 18 m. ir vyresni Lietuvos gyventojai, galintys pasinaudoti elektroninių ryšių paslaugomis visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Apklausoje dalyvavo 1010 respondentų, iš kurių 50 proc. gyvena miestuose, o kiti 50 proc. kitose vietovėse.   Detaliau su apklausos rezultatais galite susipažinti čia: https://www.rrt.lt/wp-content/uploads/2021/11/2021-apklausos-ataskaita.pdf   Šaltinis: rrt.lt