Uncategorised

Lietuvos gyventojai palaiko daugiabučių modernizaciją

  Daugelis šalies gyventojų norėtų modernizuoti savo daugiabutį, nes mano, kad renovacija prisideda prie gyvenimo kokybės. Tai parodė rinkos tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“ kartu su Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – BETA) atliktas reprezentatyvus Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimas. 85 proc. dalyvavusių apklausoje sutinka, kad daugiabučių namų modernizavimas prisideda prie Lietuvos žmonių gyvenimo kokybės gerinimo. Net 79 proc. respondentų, esant tinkamoms aplinkybėms, dalyvautų savo daugiabučio namo atnaujinimo procesuose. „Tyrimo rezultatai rodo didelį gyventojų palaikymą ir programos potencialą. Gyventojai džiaugiasi mažesnėmis išlaidomis ir gerėjančia gyvenimo kokybe, vadinasi programa žengia teisingu keliu,“ – teigia BETA direktorius Valius Serbenta.   Kvartalinė renovacija   Gyventojus imtis savo daugiabučio modernizavimo paskatintų kvartalinės renovacijos galimybė. 82 proc. respondentų lengviau ryžtųsi renovacijai, jei žinotų, kad namas įtrauktas į savivaldybės kvartalų energinio efektyvumo didinimo programą, kurią įgyvendinant bus atnaujinami visi kvartalo daugiabučiai ir viešieji pastatai, mašinų stovėjimo aikštelės, gatvių apšvietimo tinklai, vaikų žaidimų aikštelės ir kt. Šiuo metu jau 39 šalies savivaldybės yra pasirengusios Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programas. Iš viso į parengtas programas yra įtraukta beveik 120 kvartalų, kuriuose planuojama atnaujinti 3420 daugiabučių, 315 viešųjų pastatų bei daugiau kaip 500 kitų pastatų.   Susidomėjimas atsinaujinančiais energijos šaltiniais   Tyrimas parodė, jog daugiau nei 60 proc. renovuotinų namų gyventojų norėtų įsidiegti inovatyvias energijos taupymo priemones savo daugiabutyje. Daliai respondentų (55 proc.) svarbi galimybė sutaupyti gauti mažesnes sąskaitas už sunaudotą energiją, kitiems (26 proc.) – svarbu tausoti gamtą. Dauguma (74 proc.) apklaustųjų, esant galimybei, savo gyvenamajame name norėtų įdiegti saulės kolektorius. 43 proc. norėtų įdiegti šilumos siurblį, 32 proc. – saulės fotovoltinius modulius, 20 proc. – biokuro deginimo katilus. „Gyventojų vertybės keičiasi ir šiuo metu žmonėms svarbus ne tik renovacijos finansiniai sutaupymai, bet ir gamtos tausojimas. Po modernizacijos energinis pastatų efektyvumas vidutiniškai padidėja daugiau nei 60 proc. Tad renovacija yra puikus būdas prisidėti prie klimato kaitos mažinimo“ – teigia V. Serbenta. Jis priduria, jog senų daugiabučių renovacijos tempai Lietuvoje palaipsniui turėtų išaugti trigubai, o iš viso iki 2050 m. keliamas tikslas atnaujinti apie 30 tūkst. tokių gyvenamųjų namų. Tyrimo metu absoliuti dauguma (89 proc.) respondentų pasisakė, teigiamai žiūrintys į valstybės planus, kad ateityje visi gyvenamieji namai būtų energija autonomiškai apsirūpinantys, neteršiantys ir neprisidedantys prie klimato kaitos.   Gyventojai kviečiami pasinaudoti finansine parama renovacijai   Šiuo metu galvojantys apie renovaciją turi kelis pasirinkimus: yra paskelbti net 3 kvietimai renovacijai. Pateikus paraiškas visiems trims kvietimams, galima gauti iš tiesų nemažą valstybės paramą ir sutvarkyti savo daugiabutį, kad jis būtų draugiškas aplinkai. Pirmasis kvietimas – teikti paraiškas daugiabučiams namams renovuoti. Nauja tai, kad reikalaujama didesniuose kaip 1500 kv. m ploto daugiabučiuose, esant techninėms galimybėms, įrengti saulės jėgaines. Šiame kvietime sudaryta daugiau galimybių daugiabučiui būti nepriklausomam nuo išorinių energijos tiekėjų ir energiją šilumai, karštam vandeniui ir elektrai gamintis naudojant šilumos siurblius, saulės jėgaines ar kitus atsinaujinančios energijos įrenginius. Šioms priemonėms bus skiriama papildoma 30 proc. parama iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos programos. BETA laukia naujų paraiškų iki 2021 m. kovo 1 d. Antrasis kvietimas – teikti paraiškas atsinaujinantiems energijos šaltiniams įrengti daugiabučiuose namuose, kurie nėra prijungti prie centralizuotų šilumos tinklų arba yra gavę savivaldybės pritarimą. Paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose iki 2020 m. gruodžio 31 d. arba iki tol, kol bus viršyta šiai priemonei numatyta lėšų suma. Trečiasis kvietimas yra teikti paraiškas mažajai renovacijai – daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemoms modernizuoti. Paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose iki 2021 m. vasario 1 d. arba tol, kol nebus viršyta šiai priemonei numatyta suma. Pagal šios kvietimus planuojantiems diegti energinio efektyvumo didinimo priemones numatyta 30 proc. valstybės parama.   2020.11.27   Daugelis šalies gyventojų norėtų modernizuoti savo daugiabutį, nes mano, kad renovacija prisideda prie gyvenimo kokybės. Tai parodė rinkos tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“ kartu su Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – BETA) atliktas reprezentatyvus Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimas. 85 proc. dalyvavusių apklausoje sutinka, kad daugiabučių namų modernizavimas prisideda prie Lietuvos žmonių gyvenimo kokybės gerinimo. Net 79 proc. respondentų, esant tinkamoms aplinkybėms, dalyvautų savo daugiabučio namo atnaujinimo procesuose. „Tyrimo rezultatai rodo didelį gyventojų palaikymą ir programos potencialą. Gyventojai džiaugiasi mažesnėmis išlaidomis ir gerėjančia gyvenimo kokybe, vadinasi programa žengia teisingu keliu,“ – teigia BETA direktorius Valius Serbenta.   Kvartalinė renovacija   Gyventojus imtis savo daugiabučio modernizavimo paskatintų kvartalinės renovacijos galimybė. 82 proc. respondentų lengviau ryžtųsi renovacijai, jei žinotų, kad namas įtrauktas į savivaldybės kvartalų energinio efektyvumo didinimo programą, kurią įgyvendinant bus atnaujinami visi kvartalo daugiabučiai ir viešieji pastatai, mašinų stovėjimo aikštelės, gatvių apšvietimo tinklai, vaikų žaidimų aikštelės ir kt. Šiuo metu jau 39 šalies savivaldybės yra pasirengusios Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programas. Iš viso į parengtas programas yra įtraukta beveik 120 kvartalų, kuriuose planuojama atnaujinti 3420 daugiabučių, 315 viešųjų pastatų bei daugiau kaip 500 kitų pastatų.   Susidomėjimas atsinaujinančiais energijos šaltiniais   Tyrimas parodė, jog daugiau nei 60 proc. renovuotinų namų gyventojų norėtų įsidiegti inovatyvias energijos taupymo priemones savo daugiabutyje. Daliai respondentų (55 proc.) svarbi galimybė sutaupyti gauti mažesnes sąskaitas už sunaudotą energiją, kitiems (26 proc.) – svarbu tausoti gamtą. Dauguma (74 proc.) apklaustųjų, esant galimybei, savo gyvenamajame name norėtų įdiegti saulės kolektorius. 43 proc. norėtų įdiegti šilumos siurblį, 32 proc. – saulės fotovoltinius modulius, 20 proc. – biokuro deginimo katilus. „Gyventojų vertybės keičiasi ir šiuo metu žmonėms svarbus ne tik renovacijos finansiniai sutaupymai, bet ir gamtos tausojimas. Po modernizacijos energinis pastatų efektyvumas vidutiniškai padidėja daugiau nei 60 proc. Tad renovacija yra puikus būdas prisidėti prie klimato kaitos mažinimo“ – teigia V. Serbenta. Jis priduria, jog senų daugiabučių renovacijos tempai Lietuvoje palaipsniui turėtų išaugti trigubai, o iš viso iki 2050 m. keliamas tikslas atnaujinti apie 30 tūkst. tokių gyvenamųjų namų. Tyrimo metu absoliuti dauguma (89 proc.) respondentų pasisakė, teigiamai žiūrintys į valstybės planus, kad ateityje visi gyvenamieji namai būtų energija autonomiškai apsirūpinantys, neteršiantys ir neprisidedantys prie klimato kaitos.   Gyventojai kviečiami pasinaudoti finansine parama renovacijai   Šiuo metu galvojantys apie renovaciją turi kelis pasirinkimus: yra paskelbti net 3 kvietimai renovacijai. Pateikus paraiškas visiems trims kvietimams, galima gauti iš tiesų nemažą valstybės paramą ir sutvarkyti savo daugiabutį, kad jis būtų draugiškas aplinkai. Pirmasis kvietimas – teikti paraiškas daugiabučiams namams renovuoti. Nauja tai, kad reikalaujama didesniuose kaip 1500 kv. m ploto daugiabučiuose, esant techninėms galimybėms, įrengti saulės jėgaines. Šiame kvietime sudaryta daugiau galimybių daugiabučiui būti nepriklausomam nuo išorinių energijos tiekėjų ir energiją šilumai, karštam vandeniui ir elektrai gamintis naudojant šilumos siurblius, saulės jėgaines ar kitus atsinaujinančios energijos įrenginius. Šioms priemonėms bus skiriama papildoma 30 proc. parama iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos programos. BETA laukia naujų paraiškų iki 2021 m. kovo 1 d. Antrasis kvietimas – teikti paraiškas atsinaujinantiems energijos šaltiniams įrengti daugiabučiuose namuose, kurie nėra prijungti prie centralizuotų šilumos tinklų arba yra gavę savivaldybės pritarimą. Paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose iki 2020 m. gruodžio 31 d. arba iki tol, kol bus viršyta šiai priemonei numatyta lėšų suma. Trečiasis kvietimas yra teikti paraiškas mažajai renovacijai – daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemoms modernizuoti. Paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose iki 2021 m. vasario 1 d. arba tol, kol nebus viršyta šiai priemonei numatyta suma. Pagal šios kvietimus planuojantiems diegti energinio efektyvumo didinimo priemones numatyta 30 proc. valstybės parama.