Uncategorised

Kas dešimtas darbuotojas darbe nepersistengia

Dauguma darbuotojų gerai sutaria su savo tiesioginiu bosu – 23 proc. santykius
apibūdina kaip labai gerus, 40 proc. kaip gerus. Kas ketvirtas apklaustasis (26
proc.) pripažino, kad santykiai su tiesioginiu vadovu tik vidutiniški, o 7 procentai – prasti. „Spinter tyrimų“ projektų direktorė Raimonda Mikalajūnaitė pastebi, kad  geriau su vadovais sutaria aukštąjį
išsimokslinimą turintys, gerai apmokami (aukščiausių pajamų) darbuotojai. Prasčiau  linkę sutarti vyrai, darbininkiškų profesijų
atstovai. Darbuotojai
panašiai vertina tiek dalykines, tiek žmogiškąsias savo vadovų savybes: 10
proc. „labai gerai“, 43 proc. „gerai“. Įdomus
faktas, kad dažnam darbuotojui lengviau vertinti profesines, o ne žmogiškąsias
boso savybes – dalykinių vadovo savybių niekaip neįvertino 13 proc.
apklaustųjų, tuo tarpu kalbant apie 
žmogiškuosius aspektus savo nuomonės negalėjo pareikšti 22 proc. respondentų.  Tyrimas taip pat parodė, kad vidutiniškai
arba prastai savo santykius su tiesioginiu vadovu vertinantys darbuotojai
dažniau neigiamai vertina ne  asmenines,
o profesines savo boso savybes. Santykius su
bendradarbiais 51 proc. dirbančiųjų  apibūdina kaip „gerus“, 22 proc. „labai gerus“.
Su kolegomis nesutariantys įvardijo 5 proc. apklaustųjų. Jaunesnio amžiaus
darbuotojai bei moterys su kolegomis dažniau linkę arba labai gerai sutarti,
arba nesutarti, tuo tarpu vyrai, vidutinio amžiaus darbuotojai santykius su
kolegomis dažniau įvardija kaip „gerus“ arba „vidutiniškus“. Be to, ne
itin  su vadovu sutariantys  darbuotojai dažniau  nelinkę apsiriboti vidutiniškais santykiais
ir su kolegomis –  sutaria su jais labai
gerai, arba nesutaria iš viso. Paklausti
apie tiesiogiai atliekamas pareigas, absoliuti dauguma (85 proc.) tikino savo
darbą besistengiantys atlikti gerai, vis tik beveik pusė iš jų (41 proc.)
pripažino, kad pasistengę galėtų pasiekti geresnių rezultatų. O kas dešimtas
dirbantysis prisipažino darbe nepersistengiantis. Pasak
R.Mikalajūnaitės, pastebima tiesioginė priklausomybė tarp atsidavimo darbui ir
santykių su tiesioginiu vadovu – kuo geresni santykiai, tuo didesnis
atsidavimas darbui, tuo tarpu geri santykiai su kolegomis mažiai įtakoja
pastangas  siekti geriausių profesinių
rezultatų. Lentelė 1   Lentelė 2   Lentelė 3   Lentelė 4   Lentelė 5   Viešosios
nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai” šių metų rugpjūčio –
rugsėjo mėnesiais atliko dirbančių šalies gyventojų
apklausą. Tyrime dalyvavo dirbantys gyventojai
nuo 18 iki 70 metų. Apklausa buvo atliekama standartizuoto interviu metodu. Tyrimas vyko visoje Lietuvos teritorijoje, iš viso 75
atrankiniuose taškuose, išdėstytuose taip, kad reprezentuotų visą šalies
teritoriją. Tyrimo metu buvo apklausti 804
respondentai. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas proporcingas gyventojų
skaičiui šalies regionuose. Tyrimo rezultatų paklaida 3,7%. Tipiškas Lietuvos dirbantysis gerai sutaria su
savo kolegomis bei tiesioginiu vadovu, o atliekamo darbo kokybę labiau įtakoja
santykiai su vadovu, o ne bendradarbiais – tokie rezultatai paaiškėjo rinkos
tyrimų bendrovei „Spinter tyrimai“ atlikus dirbančių šalies gyventojų tyrimą.
Dauguma darbuotojų gerai sutaria su savo tiesioginiu bosu – 23 proc. santykius
apibūdina kaip labai gerus, 40 proc. kaip gerus. Kas ketvirtas apklaustasis (26
proc.) pripažino, kad santykiai su tiesioginiu vadovu tik vidutiniški, o 7 procentai – prasti. „Spinter tyrimų“ projektų direktorė Raimonda Mikalajūnaitė pastebi, kad  geriau su vadovais sutaria aukštąjį
išsimokslinimą turintys, gerai apmokami (aukščiausių pajamų) darbuotojai. Prasčiau  linkę sutarti vyrai, darbininkiškų profesijų
atstovai. Darbuotojai
panašiai vertina tiek dalykines, tiek žmogiškąsias savo vadovų savybes: 10
proc. „labai gerai“, 43 proc. „gerai“. Įdomus
faktas, kad dažnam darbuotojui lengviau vertinti profesines, o ne žmogiškąsias
boso savybes – dalykinių vadovo savybių niekaip neįvertino 13 proc.
apklaustųjų, tuo tarpu kalbant apie 
žmogiškuosius aspektus savo nuomonės negalėjo pareikšti 22 proc. respondentų.  Tyrimas taip pat parodė, kad vidutiniškai
arba prastai savo santykius su tiesioginiu vadovu vertinantys darbuotojai
dažniau neigiamai vertina ne  asmenines,
o profesines savo boso savybes. Santykius su
bendradarbiais 51 proc. dirbančiųjų  apibūdina kaip „gerus“, 22 proc. „labai gerus“.
Su kolegomis nesutariantys įvardijo 5 proc. apklaustųjų. Jaunesnio amžiaus
darbuotojai bei moterys su kolegomis dažniau linkę arba labai gerai sutarti,
arba nesutarti, tuo tarpu vyrai, vidutinio amžiaus darbuotojai santykius su
kolegomis dažniau įvardija kaip „gerus“ arba „vidutiniškus“. Be to, ne
itin  su vadovu sutariantys  darbuotojai dažniau  nelinkę apsiriboti vidutiniškais santykiais
ir su kolegomis –  sutaria su jais labai
gerai, arba nesutaria iš viso. Paklausti
apie tiesiogiai atliekamas pareigas, absoliuti dauguma (85 proc.) tikino savo
darbą besistengiantys atlikti gerai, vis tik beveik pusė iš jų (41 proc.)
pripažino, kad pasistengę galėtų pasiekti geresnių rezultatų. O kas dešimtas
dirbantysis prisipažino darbe nepersistengiantis. Pasak
R.Mikalajūnaitės, pastebima tiesioginė priklausomybė tarp atsidavimo darbui ir
santykių su tiesioginiu vadovu – kuo geresni santykiai, tuo didesnis
atsidavimas darbui, tuo tarpu geri santykiai su kolegomis mažiai įtakoja
pastangas  siekti geriausių profesinių
rezultatų. Lentelė 1   Lentelė 2   Lentelė 3   Lentelė 4   Lentelė 5   Viešosios
nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai” šių metų rugpjūčio –
rugsėjo mėnesiais atliko dirbančių šalies gyventojų
apklausą. Tyrime dalyvavo dirbantys gyventojai
nuo 18 iki 70 metų. Apklausa buvo atliekama standartizuoto interviu metodu. Tyrimas vyko visoje Lietuvos teritorijoje, iš viso 75
atrankiniuose taškuose, išdėstytuose taip, kad reprezentuotų visą šalies
teritoriją. Tyrimo metu buvo apklausti 804
respondentai. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas proporcingas gyventojų
skaičiui šalies regionuose. Tyrimo rezultatų paklaida 3,7%.