Kiekviena įmonė stengiasi išsiskirti konkurencinėje kovoje ir rasti savo kelią į klientų ir vartotojų širdis, todėl nuosekliai investuoja puoselėja, augina ir saugo savo prekės ženklą ar visą jų portfelį. Mūsų darbas - suteikti Jums grįžtamąjį ryšį, kaip Jus ir apskirtai konkurencinę aplinką mato vartotojai. Prekės ženklas neatsiejamai susiję ir su kliento patirtimi, jo priimamų sprendimų kriterijais, todėl šioje dalyje rasite ir vartotojų pasitenkinimą matuojančius sprendimus.

Prekės ženklo sveikata (brand health)

Brand Health tyrimo metodologija yra specialiai sukurta brando pozicijai rinkoje tirti. Ji integruotai analizuoja brando žinomumo, vartojimo aspektus, konkurentinę aplinką, pasirinkimo procesą, vartotojui svarbias racionaliąsias ir emocines brando savybes bei tiriamo brando atitikimą joms.

Brand Health tyrimui duomenys renkami naudojant specializuotą klausimyną, išsamiai apibrėžiantį tikslinei analizei reikalingą informaciją. Brand Health tyrimas taikomas įvairiose veiklos sferose, kuriose galima identifikuoti veikiančius brandus - tiek plataus vartojimo prekėms ar paslaugoms, tiek business-to-business prekėms ir paslaugoms tirti.

Žinodami, kaip mūsų brandas yra suvokiamas vartotojo, su kokiomis savybėmis vartotojas jį sieja, galime tiksliai formuoti savo prekinio ženklo įvaizdį, pritaikyti atitinkamą marketingo strategiją. Lygindami mūsų ir konkurentų brandų suvokimą galime identifikuoti stipriąsias ir silpnąsias brando savybes. Šis tyrimo modelis leidžia įvertinti, kas teigiamai ar neigiamai veikia produkto pasirinkimą, įvardinti problemines brando sritis (ar tai pats produktas, ar jo komunikacija, ar žinomumas ir pan.).

Vartojimo ir žinomumo tyrimai (U & A)

Vartojimo ir žinomumo tyrimas (usage and awareness) - tai išsamus vartotojų įpročių, vartotojiškos elgsenos bei nuostatų rinkoje esančių prekių ženklų atžvilgiu tyrimas, vartotojų lojalumo atskiriems produktams analizė.

Tai išsami studija, skirianti daug dėmesio kasdieninei tikslinės grupės vartotojiškai elgsenai, atskirų prekių ženklų žinomumui, lojalumui prekių ženklams, pasirinkimo procesui ir pan.

Jeigu produkto įvedimo tyrimai orientuoti į vartotojo sudominimo, dėmesio patraukimo aspektus, tai U&A pateikia įžvalgas, kaip formuoti ilgalaikį produkto-vartotojo santykį, kokiais sprendimais ir priemonėmis patraukti nevartotojus.

Vartotojų pasirinkimas

Final Choice Model

Vartotojų pasirinkimą apsprendžia daugelis faktorių. Final Choice Model leidžia aiškiai identifikuoti, kur, kokiose situacijose ir dėl kokių priežasčių vartotojai pasirenka mūsų arba konkurentų produktą. Retrospektyvinė analizė leidžia aiškiai įvardinti realius produkto/ prekės ženklo konkurentus – galbūt didmiestyje dideliame prekybos centre mus iškeičia į konkurentą A dėl vienų priežasčių, didmiestyje mažoje krautuvėlėje pasirenka konkurentą B dėl antrų priežasčių, o mažoje rajono centro parduotuvėje mus renkasi prieš konkurentą C dėl priežasčių, apie kurias mes net nenujaučiame...?

Final Choice Model ne tik leidžia atsakyti į šiuos klausimus, bet ir kiekvienu atveju aiškiai apibrėžti vartotojų grupes (socialines-demografines bei psichografines charakteristikas), priimančių vieną ar kitą sprendimą.

Conjoint analizė

Conjoint analizė – tai visame pasaulyje populiarus įrankis, sukurtas analizuoti vartotojų pasirinkimo kriterijus, taikomas tiek prekių, tiek paslaugų rinkose. Jis pasižymi tuo, jog vartotojai nėra klausiami apie savo pasirinkimo kriterijus – jiems tiesiog leidžiama rinktis priimtiniausią variantą. Taip sukuriama situacija, artima tikrai prekės ar paslaugos pirkimo situacijai. Vartotojui paliekama erdvė elgtis impulsyviai, neracionaliai, kaip kad daugeliu atveju renkamasi realybėje.

Vartotojo pasirinkimai fiksuojami ir vėliau analizuojami speciali kompiuterine programa. Gauti duomenys leidžia simuliuoti galimą rinkos situaciją, įvertinti naujo produkto potencialą rinkoje bei išsiaiškinti vartotojui patraukliausią produkto ar paslaugos variantą.

Vartotojų pasitenkinimo tyrimas

Vartotojų pasitenkinimo analizė - tai išsamios prekės ženklo analizės Brand Health dalis, analizuojanti vartotojų pasitenkinimą, lojalumą, santykį su analizuojamu bei konkurentiniais prekių ženklais. Papildomai analizuojami lojalumą/ nelojalumą apsprendžiantys faktoriai.

Palankių klientų rodiklis (Net Promoter Score)

Taip pat rekomenduojame Palankių klientų rodiklį (Net Promoter Score), kuris leidžia įvertinti aktyvųjį pasitenkinimą, t.y., kiek klientai linkę Jus rekomenduoti kitiems. Tai itin populiarus ir universalus rodiklis, todėl savo klientų pasitenkinimą ir lojalumą galite tiesiogiai palyginti ne tik su konkurentais, bet ir su partneriais užsienyje.

Įvaizdžio tyrimai

Bendrovės įvaizdis visada yra įvairialypis, todėl labai svarbu turėti aiškiai apibrėžtus ir išgrynintus parametrus, leidžiančius matuoti ir identifikuoti tiek stipriąsias, tiek silpnąsias įvaizdžio puses.

Įvaizdžio tyrimas (SP imageTest) remiasi kokybinių ir kiekybinių įvaizdžio parametrų analize. Analizėje naudojami aiškiai apibrėžti parametrai – faktoriai leidžia įvaizdį analizuoti taikant matematinės analizės metodus. Atskirų faktorių grupėse analizuojami tiek racionalūs (funkciniai), tiek iracionalūs (emociniai) įvaizdžio parametrai.

Naudojami turinio analizės bei faktorinės analizės metodai leidžia labai konkrečiai identifikuoti stipriąsias ir silpnąsias įvaizdžio puses bei pateikti motyvuotas rekomendacijas tolesniam įvaizdžio tobulinimui.