Be kategorijos

Prisipažino, kiek pajamų gauna „vokeliuose“

Apklausoje taip pat buvo klausiama, iš kokių pajamų gyventojai ar jų
artimieji gauna pajamas „vokelyje“. Dalis gyventojų atsakė, kad
neapskaitytas pajamas gauna iš daugiau nei vienos rūšies veiklos. Daugiau
nei pusė (55 proc.) teigė, kad „vokelyje“ atsiskaitoma už papildomą
darbą. 45 proc. prisipažino, kad už kasdieninį darbą. Maždaug kas
dešimtas (9,4 proc.) atsakė, kad už nuomą, o kas trečias (35,2 proc.) –
iš kitų veiklos rūšių. Papildomą ir kasdienį darbą kaip pinigus
„vokelyje“ dažniau įvardijo vyrai, 36-55 metų amžiaus, vidutinį
išsimokslininmą turintys ir vidutines pajamas gaunantys asmenys.     Apklausoje taip pat buvo klausiama, iš kokių pajamų gyventojai ar jų
artimieji gauna pajamas „vokelyje“. Dalis gyventojų atsakė, kad
neapskaitytas pajamas gauna iš daugiau nei vienos rūšies veiklos. Daugiau
nei pusė (55 proc.) teigė, kad „vokelyje“ atsiskaitoma už papildomą
darbą. 45 proc. prisipažino, kad už kasdieninį darbą. Maždaug kas
dešimtas (9,4 proc.) atsakė, kad už nuomą, o kas trečias (35,2 proc.) –
iš kitų veiklos rūšių. Papildomą ir kasdienį darbą kaip pinigus
„vokelyje“ dažniau įvardijo vyrai, 36-55 metų amžiaus, vidutinį
išsimokslininmą turintys ir vidutines pajamas gaunantys asmenys.