Kiekybiniai metodai yra populiariausias būdas struktūruotai „iš paukšio skryžio“ tyrinėti socialinę realybę. Čia galite rasti informaciją apie mūsų naudojamus kiekybinius duomenų rinkimo metodus.

  • CAWI (internetinis)
  • CATI (telefoninis)
  • CAPI (gyvai)
  • CLT (centrinės lokacijos testas)
  • IN HALL testai