Be kategorijos

Įmonės neskuba grįžti į bankų glėbį

Beveik kas penktas (18 proc.) iš Lietuvos banko apklausoje
dalyvavusių vadovaujančias pareigas užimančių komercinių bankų
darbuotojų nurodė, kad artimiausią pusmetį skolinimo sąlygos verslui bus
švelninamos. Griežtinti skolinimo sąlygas yra numatę 9 proc.
respondentų. Pagal naujausią apklausą, praėjusį pusmetį dauguma –
91 proc. – bankų teigė skolinimo sąlygų nekeitę, 9 proc. atsakė jas
šiek tiek sugriežtinę. Dauguma atsakymus pateikusių bankų nurodė, kad
praėjusį pusmetį jie atsargiausiai kreditavo viešbučių ir restoranų,
nekilnojamojo turto bei statybos sektorius. Bankai artimiausiu
metu labiausiai linkę švelninti sąlygas smulkiam ir vidutiniam verslui.
Kartu jie tikisi, kad būtent šio segmento įmonių skolinimosi apetitas
augs labiausiai. Paskolų
paklausos augimo šiemet tikisi beveik kas antras bankas, o bendras
paskolų portfelis, pagal bankų prognozes, šiemet padidės 2–6 proc. „Apklausos
rodo, kad kredito įstaigos linkusios paskolų verslui maišą atrišti
labiau, tačiau pačios įmonės įsipareigojimų prisiimti neskuba. Dauguma
jų teigia paraiškos paskolai artimiausiu metu nepildysiančios, nes
nemato tam poreikio, turi vidinių išteklių arba skolinimąsi laiko per
brangiu“, – sakė Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo
tarnybos Finansinio stabilumo departamento Makroprudencinės analizės
skyriaus vyriausiasis ekonomistas Virgilijus Rutkauskas. Įmonės išmoko gyventi be bankų Naujausios
apklausos duomenimis, įmonių, kurios artimiausiu metu ketina naudotis
kredito įstaigų teikiamomis paslaugomis, dalis per pusmetį sumažėjo nuo
38,6 iki 32 proc. Palyginti su 2011 m. spalio mėn. nefinansinių
įmonių apklausos rezultatais, įmonių, kurios visus verslo finansinius
poreikius tenkina vien tik iš vidinių finansavimo šaltinių, dalis
sumažėjo nedaug ir sudarė beveik tris ketvirtadalius apklausoje
dalyvavusių respondentų. Naujo skolinimosi galimybes ir teikiamų
paskolų standartus optimistiškiausiai vertino prekybos įmonės, o
statybos ir paslaugų įmonėms jos atrodė suprastėjusios. Naujausios
apklausos duomenimis, 2012 m. pirmąjį pusmetį aktyviausiai kredito
įstaigų teikiamomis paslaugomis naudosis pramonės ir prekybos įmonės.
Kaip ir ankstesniais laikotarpiais, už skolintas lėšas įmonės ketina
pirkti įrenginius, mašinas, transporto priemones, žaliavas ir medžiagas. Lietuvos
bankas apklausė septynių komercinių bankų ir keturių užsienio bankų
filialų vadovaujančius darbuotojus, bendrovė „Spinter tyrimai“ atliko
500 nefinansinių įmonių vadovų ir finansininkų apklausą.   Nors bankai žada švelninti kai kurias paskolų sąlygas verslui,
didžioji įmonių dalis verslo plėtrą ir toliau ketina vykdyti be bankų
paskolų. Tokias tendencijas atskleidė nefinansinių įmonių ir komercinių
bankų apklausos.
Beveik kas penktas (18 proc.) iš Lietuvos banko apklausoje
dalyvavusių vadovaujančias pareigas užimančių komercinių bankų
darbuotojų nurodė, kad artimiausią pusmetį skolinimo sąlygos verslui bus
švelninamos. Griežtinti skolinimo sąlygas yra numatę 9 proc.
respondentų. Pagal naujausią apklausą, praėjusį pusmetį dauguma –
91 proc. – bankų teigė skolinimo sąlygų nekeitę, 9 proc. atsakė jas
šiek tiek sugriežtinę. Dauguma atsakymus pateikusių bankų nurodė, kad
praėjusį pusmetį jie atsargiausiai kreditavo viešbučių ir restoranų,
nekilnojamojo turto bei statybos sektorius. Bankai artimiausiu
metu labiausiai linkę švelninti sąlygas smulkiam ir vidutiniam verslui.
Kartu jie tikisi, kad būtent šio segmento įmonių skolinimosi apetitas
augs labiausiai. Paskolų
paklausos augimo šiemet tikisi beveik kas antras bankas, o bendras
paskolų portfelis, pagal bankų prognozes, šiemet padidės 2–6 proc. „Apklausos
rodo, kad kredito įstaigos linkusios paskolų verslui maišą atrišti
labiau, tačiau pačios įmonės įsipareigojimų prisiimti neskuba. Dauguma
jų teigia paraiškos paskolai artimiausiu metu nepildysiančios, nes
nemato tam poreikio, turi vidinių išteklių arba skolinimąsi laiko per
brangiu“, – sakė Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo
tarnybos Finansinio stabilumo departamento Makroprudencinės analizės
skyriaus vyriausiasis ekonomistas Virgilijus Rutkauskas. Įmonės išmoko gyventi be bankų Naujausios
apklausos duomenimis, įmonių, kurios artimiausiu metu ketina naudotis
kredito įstaigų teikiamomis paslaugomis, dalis per pusmetį sumažėjo nuo
38,6 iki 32 proc. Palyginti su 2011 m. spalio mėn. nefinansinių
įmonių apklausos rezultatais, įmonių, kurios visus verslo finansinius
poreikius tenkina vien tik iš vidinių finansavimo šaltinių, dalis
sumažėjo nedaug ir sudarė beveik tris ketvirtadalius apklausoje
dalyvavusių respondentų. Naujo skolinimosi galimybes ir teikiamų
paskolų standartus optimistiškiausiai vertino prekybos įmonės, o
statybos ir paslaugų įmonėms jos atrodė suprastėjusios. Naujausios
apklausos duomenimis, 2012 m. pirmąjį pusmetį aktyviausiai kredito
įstaigų teikiamomis paslaugomis naudosis pramonės ir prekybos įmonės.
Kaip ir ankstesniais laikotarpiais, už skolintas lėšas įmonės ketina
pirkti įrenginius, mašinas, transporto priemones, žaliavas ir medžiagas. Lietuvos
bankas apklausė septynių komercinių bankų ir keturių užsienio bankų
filialų vadovaujančius darbuotojus, bendrovė „Spinter tyrimai“ atliko
500 nefinansinių įmonių vadovų ir finansininkų apklausą.