Pašto apklausos

rinkos tyrimai elektroniniu ir paprastu paštu

Klausimynai respondentams yra siunčiami paštu. Respondentas pats savarankiškai pildo gautą klausimyną ir grąžina jį tyrimų kompanijai. Tai sudaro sąlygas respondentui atsakyti į klausimus jam patogiu laiku, išsaugoti informacijos privatumą. Pašto apklausose išvengiama interviuotojo įtakos. Pašto apklausos taikomos šalies gyventojų arba tikslinės grupės (pvz. Universitetų absolventų baigusių 2000 metais), klientų, vartotojų tyrimams.

Pašto apklausos

rinkos tyrimai elektroniniu ir paprastu paštu

Klausimynai respondentams yra siunčiami paštu. Respondentas pats savarankiškai pildo gautą klausimyną ir grąžina jį tyrimų kompanijai. Tai sudaro sąlygas respondentui atsakyti į klausimus jam patogiu laiku, išsaugoti informacijos privatumą. Pašto apklausose išvengiama interviuotojo įtakos. Pašto apklausos taikomos šalies gyventojų arba tikslinės grupės (pvz. Universitetų absolventų baigusių 2000 metais), klientų, vartotojų tyrimams.