Face-to-face interviu

socialoginiai, rinkos tyrimai akis į akį

Tai duomenų rinkimo metodas, kai tiesiogiai bendraujama su pašnekovu pagal iš anksto parengtą klausimyną. Šiuo metodu gaunama faktinė informacija, vertinimai, nuostatos, preferencijos ir kita informacija prieinama pokalbio su respondentu metu. Face to face interviu metodas užtikrina duomenų išsamumą, mažina neatsakymų skaičių.

Face to face standartizuoti / pusiau standartizuoti interviu taikomi kiekybiniuose tyrimuose. Tai nacionalinės ar tam tikro regiono gyventojų apklausos, vartotojų, pirkėjų, skaitytojų tyrimai. Šiuo metodu atliekami Omnibuso, Ad Hoc tyrimai.

Face-to-face interviu

socialoginiai, rinkos tyrimai akis į akį

Tai duomenų rinkimo metodas, kai tiesiogiai bendraujama su pašnekovu pagal iš anksto parengtą klausimyną. Šiuo metodu gaunama faktinė informacija, vertinimai, nuostatos, preferencijos ir kita informacija prieinama pokalbio su respondentu metu. Face to face interviu metodas užtikrina duomenų išsamumą, mažina neatsakymų skaičių.

Face to face standartizuoti / pusiau standartizuoti interviu taikomi kiekybiniuose tyrimuose. Tai nacionalinės ar tam tikro regiono gyventojų apklausos, vartotojų, pirkėjų, skaitytojų tyrimai. Šiuo metodu atliekami Omnibuso, Ad Hoc tyrimai.