Anketavimas

rinkos tyrimai anketavimo būdu

Tai duomenų rinkimo metodas, kai respondentas pats savarankiškai pildo pateiktą klausimyną. Tai sudaro sąlygas respondentui pildyti klausimyną jam patogiu laiku, išsaugoti informacijos privatumą, išvengiama interviuotojo įtakos. Anketavimą, klientui pageidaujant, taikome Ad Hoc tyrimuose. Taip pat media tyrimuose (klausimynas dienoraščio principu), produkto vertinimo tyrimuose tiek vartotojo namuose (Home Usage Test), tiek mūsų kompanijos studijose (Central Location Test/ In - hall test).

Anketavimas

rinkos tyrimai anketavimo būdu

Tai duomenų rinkimo metodas, kai respondentas pats savarankiškai pildo pateiktą klausimyną. Tai sudaro sąlygas respondentui pildyti klausimyną jam patogiu laiku, išsaugoti informacijos privatumą, išvengiama interviuotojo įtakos. Anketavimą, klientui pageidaujant, taikome Ad Hoc tyrimuose. Taip pat media tyrimuose (klausimynas dienoraščio principu), produkto vertinimo tyrimuose tiek vartotojo namuose (Home Usage Test), tiek mūsų kompanijos studijose (Central Location Test/ In - hall test).