AD-HOC tyrimai

Tai atskiras tyrimas fokusuotas į vieno kliento individualius poreikius. Atliekant šiuos tyrimus galima visapusiškai išanalizuoti klientui kylančias problemas ir pateikti plačiausią informaciją. Ad hoc tyrime pagal keliamus tikslus kiekvienam klientui pasiūloma:

 • Kiekybinio ar kokybinio (arba kompleksinio) tyrimo strategija,
 • Tyrimo lokacija (viena šalis ar trys šalys, visa šalies teritorija ar atskiri regionai, didieji miestai ar vienas miestas ir pan.),
 • Atrankos tipas ir imties dydis (3000, 1000 ar 500 respondentų, tikimybinė, kvotinė ar tikslinė atranka ir pan.),
 • Tyrimo metodai,
 • Tyrimo objektas (šalies gyventojai ar tikslinių charakteristikų grupės pvz. vieno ar kito produkto vartotojai, radijo stoties klausytojai, ir pan.),
 • Tyrimo klausimynas atsakantis į individualius kliento poreikius,
 • Tyrimo duomenų analizė.

AD-HOC tyrimai

Tai atskiras tyrimas fokusuotas į vieno kliento individualius poreikius. Atliekant šiuos tyrimus galima visapusiškai išanalizuoti klientui kylančias problemas ir pateikti plačiausią informaciją. Ad hoc tyrime pagal keliamus tikslus kiekvienam klientui pasiūloma:

 • Kiekybinio ar kokybinio (arba kompleksinio) tyrimo strategija,
 • Tyrimo lokacija (viena šalis ar trys šalys, visa šalies teritorija ar atskiri regionai, didieji miestai ar vienas miestas ir pan.),
 • Atrankos tipas ir imties dydis (3000, 1000 ar 500 respondentų, tikimybinė, kvotinė ar tikslinė atranka ir pan.),
 • Tyrimo metodai,
 • Tyrimo objektas (šalies gyventojai ar tikslinių charakteristikų grupės pvz. vieno ar kito produkto vartotojai, radijo stoties klausytojai, ir pan.),
 • Tyrimo klausimynas atsakantis į individualius kliento poreikius,
 • Tyrimo duomenų analizė.