Apklausa: konservatoriai vertinami dėl energetikos, socdemai – dėl mokesčių lengvatų

Lietuvos rinkėjams socialdemokratai patrauklūs dėl to, kad siūlo mokesčių lengvatas, konservatoriai – dėl savo energetinės nepriklausomybės siekio, „darbiečiai“ vertinami už norus skatinti smulkų ir vidutinį verslą, „tvarkiečiai“ - už pažadus siekti socialinio teisingumo, Liberalų sąjūdis – dėl polinkio apibrėžti ekonominę laisvę ir konkurenciją.

Tokie duomenys paaiškėjo DELFI užsakymu visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovei „Spinter tyrimai“ balandžio mėnesį atlikus gyventojų apklausą apie tai, kokios politinių partijų nuostatos rinkėjams atrodo svarbiausios, net jeigu konkreti politinė jėga ir nebūtų jų prioritetas Seimo rinkimuose.

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Alvidas Lukošaitis teigia, kad, jo nuomone, apklausos rezultatai atskleidė, jog Lietuvos gyventojai gana gerai geba skirti politinių partijų nuostatas ir orientuojasi politinių partijų gausybėje.

„Žmonės, sakyčiau, susigaudo toje partijų minioje ir atpažįsta partijų veidus su joms būdingais bruožais. Kitaip tariant, Lietuvos gyventojai suvokia, kas yra kas“, - DELFI teigė mokslininkas.

Socialdemokratai rinkėjus žavi mokesčių lengvatomis

Opozicijoje dirbantys socialdemokratai rinkėjus labiausiai žavi pažadais taikyti mokesčių lengvatas verslui bei gyventojams. Remiantis apklausa, mokesčių lengvatos yra patraukliausia socialdemokratų rinkimų nuostata, kuri svarbi 36,2 proc. apklaustų gyventojų.

Beje, naujojoje rinkimų programoje socialdemokratai kaip tik ir žada pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatų gausą. Lengvatas jie norėtų taikyti šildymui, vaistams, knygoms, laikraščiams ir kitiems periodiniams leidiniams, būtiniausiems maisto produktams, keleivių vežimo paslaugoms pagal savivaldybių nustatytus maršrutus, viešbučiams bei rašytojų, kompozitorių ir kitų asmenų intelektualinei veiklai.

Šiuo metu PVM lengvatos egzistuoja šildymui ir karštam vandeniui bei vaistams ir medicinos priemonėms.

Kiek mažiau (17,1 proc.) respondentų manė, kad pati svarbiausia socdemų rinkimų nuostata – lengvinti prieigą prie aukštojo mokslo ir sveikatos apsaugos, o dažnai kairiųjų pabrėžiamas pragmatiškas požiūris į santykius su Rusija sužavėtų tik 15,5 proc. žmonių.

Laisvosios rinkos reguliavimas patrauklus pasirodė 13,5 proc. gyventojų, progresinių mokesčių idėja ir socialinės atskirties mažinimas svarbu buvo 10,8 proc. apklaustų respondentų.

Kuri iš Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) politinių nuostatų Jums, kaip rinkėjui, patraukliausia, net jei už šią partiją ir nebalsuotumėte? (proc.)

 


Mokesčių lengvatos verslui ir gyventojams

36,2

Mokslo, sveikatos apsaugos prieinamumas

17,1

Pragmatiškas požiūris į santykius su Rusija

15,5

Reguliuojama ekonomika

13,5

Progresiniai mokesčiai, socialinės atskirties mažinimas

10,8

Nežino/neatsakė

6,9

Iš viso:

100

Mokesčių lengvatos patrauklesnės 35-55 metų amžiaus, vidutinių pajamų gyventojams. Mokslo ir sveikatos paslaugų prieinamumas didesnę svarbą turi 35-45 metų bei vyresniems nei 55 metų moterims. Pragmatišką požiūrį į Rusiją dažniau minėjo vyrai, o už reguliuojamą ekonomiką dažniau pasisako žemesnio išsimokslinimo ir mažesnių pajamų gyventojai.

Konservatorių „arkliukas“ - energetinės nepriklausomybės politika

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) per ketverius buvimo valdančiojoje koalicijoje metus sugebėjo įtikinti gyventojus, kad energetinė nepriklausomybė yra išskirtinė konservatorių energetikos ir užsienio politikos kryptis, tačiau šeimos politika ir santuokos vaidmens stiprinimas gyventojams nepasirodė patrauklūs.

Paklausti, kokia konservatorių politinių nuostatų jiems atrodo patraukliausia, dauguma rinkėjų pirštu dūrė į energetinės nepriklausomybės įtvirtinimo siekius – ši politinė nuostata buvo svarbi 32,2 proc. žmonių.

Dar 20,8 proc. sakė, kad iš visų konservatorių politinių nuostatų jiems patraukliausia ekonominė laisvė bei konkurencija, 10,2 proc. apklaustų žmonių pabrėžė tautinės savimonės ir patriotizmo svarbą, o šeimos politika, dėl kurios laužomos ietys Seime, parūpo viso labo 9,1 proc. žmonių.

Tiesa, 3,2 proc. respondentų manė, jog iš visų konservatorių politinių ir vertybinių nuostatų svarbiausia yra Katalikų Bažnyčios vaidmens stiprinimas.

Kuri iš Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos politinių nuostatų Jums, kaip rinkėjui, patraukliausia, net jei už šią partiją ir nebalsuotumėte? (proc.)

 


Energetinės nepriklausomybės įtvirtinimas

32,2

Ekonominė laisvė, konkurencija

20,8

Tautinė savimonė, patriotizmas

10,2

Priešprieša sovietiniam režimui ir jo palikimui

10,0

Šeimos politika, santuokos vaidmens sustiprinimas

9,1

Katalikų Bažnyčios vaidmens stiprinimas

3,2

Nežino/neatsakė

14,5

Iš viso:

100

Energetinė nepriklausomybė bei ekonominė laisvė aktualesnė jaunesnio ir vidutinio amžiaus, aukštesnio išsimokslinimo, didesnių pajamų vyrams, gyvenantiems didmiesčiuose. Priešprieša sovietiniam režimui ir jo paveldui būdinga vyriausio amžiaus (nuo 55 metų amžiaus) respondentams, šeimos politika, santuokos vaidmens stiprinimas patrauklesni rajonų centruose gyvenančioms moterims.

„Darbiečiai“ rinkėjus paperka verslo skatinimo idėjomis

Iš visų Darbo partijos politinių nuostatų ir priešrinkiminių pažadų, rinkėjams patraukliausias pasirodė siekis skatinti, smulkų, vidutinį ir stambų verslą. Šią nuostatą iš visų išskyrė 30,9 proc. apklaustų Lietuvos gyventojų.

Kiek mažiau gerbėjų sulaukė „darbiečių“ noras skatinti užimtumą bei mažinti socialinių išmokų mokėjimą. Šią nuostatą kaip patraukliausią pabrėžė 22,9 respondentų.

„Darbiečių“ noras įtvirtinti lankstų pensinį amžių patrauklus pasirodė 19,4 proc. žmonių, tuo tarpu konkurencijs ir ekonominės laisvės idėjos sulaukė 15,5 proc. gyventojų palaikymo.

Dar mažiau žmonių įvertino Darbo partijos pabrėžiamus pragmatiškus santykius su Rusija. Ši nuostata pasirodė patraukli 9,1 proc. respondentų.

Kuri iš Darbo partijos politinių nuostatų Jums, kaip rinkėjui, patraukliausia, net jei už šią partiją ir nebalsuotumėte? (proc.)

 


Smulkaus, vidutinio ir stambaus verslo skatinimas

30,9

Užimtumo skatinimas, socialinių išmokų mažinimas

22,9

Lankstus pensinis amžius

19,4

Konkurencija, ekonominė laisvė

15,5

Pragmatiškas požiūris į santykius su Rusija

9,1

Nežino/neatsakė

2,2

Iš viso:

100

Verslo skatinimas svarbesnis 25-55 metų amžiaus aukštesnio išsimokslinimo, didesnių pajamų respondentams, vyrams, užimtumo skatinimas, socialinių išmokų mažinimas – moterims. Lankstus pensinis amžius labiau patinka aukštąjį išsimokslinimą turintiems respondentams.

„Tvarkiečiai“ siejami su socialinio teisingumo idėja

Nušalintojo prezidento Rolando Pakso vadovaujama partija „Tvarka ir teisingumas“ rinkėjams patraukliausia dėl savo socialinio teisingumo lozungų – kad ši politinė nuostata patraukliausia, įvardijo 50 proc. apklaustų respondentų.

Stiprios valstybės ir tvirtos lyderystės idėjos svarbios pasirodė 17,4 proc. gyventojų, tiesioginė demokratija – 15,3 proc., tautinė savimonė, patriotizmas – 8,5 proc. 

Kuri iš partijos „Tvarka ir teisingumas" politinių nuostatų Jums, kaip rinkėjui, patraukliausia, net jei už šią partiją ir nebalsuotumėte? (proc.)

 


Socialinis teisingumas

50,0

Stipri valstybė, tvirta lyderystė

17,4

Tiesioginė demokratija

15,3

Tautinė savimonė, patriotizmas

8,5

Nežino/neatsakė

8,8

Iš viso:

100

Socialinis teisingumas vienodai patrauklus skirtingų socialinių – demografinių grupių atstovams. Už stiprią valstybę bei tvirtą lyderystę dažniau pasisako žemesnio išsimokslinimo, mažesnių pajamų atstovai.

Liberalų sąjūdžio vizitinė kortelė – ekonominė laisvė

Vertindami, kurios politinės nuostatos arba vertybės jiems patraukliausios Liberalų sąjūdžio programoje, gyventojai labiausiai pabrėžė ekonominę laisvę ir konkurenciją – šios nuostatos atrodė svarbios 32,6 proc. gyventojų.

Kiek mažesnė (30,8 proc.) respondentų grupė svarbiausia ir patraukliausia liberalų nuostata laikė didesnę piliečių atsakomybę bei mažesnį valstybės vaidmenį.

Tuo tarpu žmogaus teisių idėjos, priešinimasis valstybės reguliavimui moralės srityje buvo aktualūs 22,5 proc. Lietuvos gyventojų.

Ekonominės laisvės ir konkurencijos principai labiau patinka vyrams, gyvenantiems didmiesčiuose, didesnė piliečių atsakomybė ir mažesnis valstybės vaidmuo – jauniausio amžiaus, aukštesnio išsimokslinimo respondentams. Žmogaus teises bei priešinimąsi reguliavimui moralės srityje dažniau akcentuoja 25-45 metų respondentės.

Kuri iš Liberalų sąjūdžio politinių nuostatų Jums, kaip rinkėjui, patraukliausia, net jei už šią partiją ir nebalsuotumėte? (proc.)

 


Ekonominė laisvė ir konkurencija

32,6

Didesnė piliečių atsakomybė, mažesnis valstybės vaidmuo

30,8

Žmogaus teisės, priešinimasis reguliavimams moralės srityje

22,5

Nežino/neatsakė

14,1

Iš viso:

100

LiCS sužavėtų mažesne biurokratija, „valstiečiai“ – atsinaujinančia energetika

Iš visų Liberalų ir centro sąjungos (LiCS) nuostatų rinkėjams patraukliausiai atrodo šios politinės jėgos nors mažinti biurokratiją (36,9 proc.), nors nemaža dalis (35,4 proc.) prioritetą teiktų ir socialinei apsaugai, orientuotai ne į pašalpų dalijimą.

Ekonominės laisvės ir konkurencijos idėja patraukli pasirodė 14,3 proc. gyventojų.

Biurokratijos mažinimas labiau imponuoja mažesnių ir vidutinių pajamų, rajonų centrų ir kaimų gyventojams. Socialinė apsauga orientuota ne į pašalpų dalijimą patrauklesnė didesnių pajamų, aukštesnio išsimokslinimo, didmiesčių respondentams, ekonominė konkurencija – jaunimui.

Kuri iš Liberalų ir centro sąjungos (LiCS) politinių nuostatų Jums, kaip rinkėjui, patraukliausia, net jei už šią partiją ir nebalsuotumėte? (proc.)

 


Mažesnė biurokratija

36,9

Socialinė apsauga orientuota ne į pašalpų dalijimą

35,4

Ekonominė laisvė, konkurencija

14,3

Nežino/neatsakė

13,4

Iš viso:

100

Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos idėjų sąraše kaip patraukliausią nuostatą rinkėjai minėjo atsinaujinančia energetiką, kurios svarbą pabrėžė 28,4 proc. žmonių.

Paramą ekologiškos produkcijos gamybai išskyrė 16,4 proc. respondentų, paramą ūkininkams ir kaimui – 13,4 proc., tuo tarpu savivaldybių ir regionų savarankiškumo propagavimas svarbus pasirodė 10,7 proc. apklaustų gyventojų.

Progresinių mokesčių idėja patraukli atrodė tik 7,5 proc. respondentų, atominės elektrinės projekto stabdymas sužavėtų dar mažiau žmonių – 6,5 proc.

Santuokos vaidmens stiprinimą pabrėžė 3,2 proc. respondentų.

Kuri iš Valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinių nuostatų Jums, kaip rinkėjui, patraukliausia, net jei už šią partiją ir nebalsuotumėte? (proc.)

 


Atsinaujinanti energetika

28,4

Parama ekologiškos produkcijos gamybai

16,4

Parama ūkininkams ir kaimui

13,4

Savivaldybių/regionų savarankiškumas

10,7

Progresiniai mokesčiai

7,5

Atominės elektrinės projekto stabdymas

6,5

Santuokos vaidmens stiprinimas

3,2

Nežino/neatsakė

13,9

Iš viso:

100

Atsinaujinanti energetika svarbesnė vyrams, rajonų centrų gyventojams, parama ekologiškai produkcijai – aukštąjį išsimokslinimą ir didesnes pajamas turinčioms respondentėms, parama ūkininkams ir kaimui – kaimiškų vietovių gyventojams. Savivaldybių savarankiškumas labiau priimtinas vyrams.

A.Lukošaitis: įdomu, kad iš TS-LKD vertybių žmonėms parūpo energetika

Politologas A. Lukošaitis teigia, kad Lietuvos gyventojai, jo nuomone, gana gerai nutuokia apie svarbiausias politinių partijų vertybes ir orientuojasi politinių partijų gausoje. Mokslininkas tik suabejojo, ar respondentai išties svarbiausia „Tvarkos ir teisingumo“ vertybe laiko socialinio teisingumo siekį. Pasak A. Lukošaičio, gali būti, jog apklaustieji po „socialinio teisingumo“ sąvoka slėpė kokias nors kitas idėjas.

„Gali būti, kad žmonės galbūt nelabai suprato, kas tai yra“, - svarstė mokslininkas.

A. Lukošaičio nuomone, vieną geriausių pozicijų užima Darbo partija, nes gyventojai gana aiškiai palaiko jos iniciatyvas skatinti verslą, didinti užimtumą net jeigu dėl to būtų mažinamos socialinės išmokos.

Paprašytas išsakyti nuomonę, kodėl rinkėjams iš visų konservatorių vertybių ar programinių siekių, patraukliausia atrodo energetinė nepriklausomybė, A. Lukošaitis svarstė, jog tai susiję su nepertraukiama energetikos ministro Arvydo Sekmoko ir premjero Andriaus Kubiliaus teiginių kruša apie atominę elektrinę, Lietuvos energetinės nepriklausomybės svarbą.

„Per paskutiniuosius metus Lietuvoje mes matome ir girdime tik du dalykus: Neringa Venckienė su visa Garliava bei energetiniai projektai, su atomine elektrine ir A. Sekmoku priešaky. Viešajame diskurse nuolat kalbama apie energetinius projektus, su atominę elektrinę, kiek tai bus gerai, kas atsitiks – ir taip kiekvieną dieną kaip nenutrūkstama kulkosvaidžio serija. Tai ne pavieniai šūviai iš pistoleto – viskas serijomis, tas pats per tą patį“, - svarstė politologas, pridūręs, jog tai įdomus atvejis, kad gyventojams pirmiausia parūpsta ne šeimos politika ar istoriniai klausimai, o energetika.

Kalbėdamas apie socialdemokratų politines nuostatas, A. Lukošaitis atkreipė dėmesį, jog progresiniai mokesčiai nėra ta vertybė, kuri rinkėjams atrodo patraukliausia. Tačiau mokslininkas sako negalįs paaiškinti tokių gyventojų nuotaikų, tik svarstė, kad galbūt socialdemokratai negeba tinkamai įtikinti gyventojų, jog progresiniai mokesčiai atneštų kokią nors gerovę.

Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai" šių metų balandžio 16-23 dienomis dienomis naujienų portalo DELFI užsakymu atliko viešosios nuomonės apklausą. Tyrime dalyvavo gyventojai nuo 18 iki 75 metų. Apklausa buvo atliekama standartizuoto interviu metodu.

Tyrimas vyko visoje Lietuvos teritorijoje, iš viso 75 atrankiniuose taškuose, išdėstytuose taip, kad reprezentuotų visą šalies teritoriją. Tyrimo metu buvo apklausti 1005 respondentai. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas proporcingas gyventojų skaičiui šalies regionuose.

Tyrimo rezultatų paklaida 3,1 proc.

Cituojant nuoroda į DELFI ir „Spinter tyrimus“ BŪTINA!


Apklausa: konservatoriai vertinami dėl energetikos, socdemai – dėl mokesčių lengvatų

Lietuvos rinkėjams socialdemokratai patrauklūs dėl to, kad siūlo mokesčių lengvatas, konservatoriai – dėl savo energetinės nepriklausomybės siekio, „darbiečiai“ vertinami už norus skatinti smulkų ir vidutinį verslą, „tvarkiečiai“ - už pažadus siekti socialinio teisingumo, Liberalų sąjūdis – dėl polinkio apibrėžti ekonominę laisvę ir konkurenciją.

Tokie duomenys paaiškėjo DELFI užsakymu visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovei „Spinter tyrimai“ balandžio mėnesį atlikus gyventojų apklausą apie tai, kokios politinių partijų nuostatos rinkėjams atrodo svarbiausios, net jeigu konkreti politinė jėga ir nebūtų jų prioritetas Seimo rinkimuose.

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Alvidas Lukošaitis teigia, kad, jo nuomone, apklausos rezultatai atskleidė, jog Lietuvos gyventojai gana gerai geba skirti politinių partijų nuostatas ir orientuojasi politinių partijų gausybėje.

„Žmonės, sakyčiau, susigaudo toje partijų minioje ir atpažįsta partijų veidus su joms būdingais bruožais. Kitaip tariant, Lietuvos gyventojai suvokia, kas yra kas“, - DELFI teigė mokslininkas.

Socialdemokratai rinkėjus žavi mokesčių lengvatomis

Opozicijoje dirbantys socialdemokratai rinkėjus labiausiai žavi pažadais taikyti mokesčių lengvatas verslui bei gyventojams. Remiantis apklausa, mokesčių lengvatos yra patraukliausia socialdemokratų rinkimų nuostata, kuri svarbi 36,2 proc. apklaustų gyventojų.

Beje, naujojoje rinkimų programoje socialdemokratai kaip tik ir žada pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatų gausą. Lengvatas jie norėtų taikyti šildymui, vaistams, knygoms, laikraščiams ir kitiems periodiniams leidiniams, būtiniausiems maisto produktams, keleivių vežimo paslaugoms pagal savivaldybių nustatytus maršrutus, viešbučiams bei rašytojų, kompozitorių ir kitų asmenų intelektualinei veiklai.

Šiuo metu PVM lengvatos egzistuoja šildymui ir karštam vandeniui bei vaistams ir medicinos priemonėms.

Kiek mažiau (17,1 proc.) respondentų manė, kad pati svarbiausia socdemų rinkimų nuostata – lengvinti prieigą prie aukštojo mokslo ir sveikatos apsaugos, o dažnai kairiųjų pabrėžiamas pragmatiškas požiūris į santykius su Rusija sužavėtų tik 15,5 proc. žmonių.

Laisvosios rinkos reguliavimas patrauklus pasirodė 13,5 proc. gyventojų, progresinių mokesčių idėja ir socialinės atskirties mažinimas svarbu buvo 10,8 proc. apklaustų respondentų.

Kuri iš Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) politinių nuostatų Jums, kaip rinkėjui, patraukliausia, net jei už šią partiją ir nebalsuotumėte? (proc.)

 


Mokesčių lengvatos verslui ir gyventojams

36,2

Mokslo, sveikatos apsaugos prieinamumas

17,1

Pragmatiškas požiūris į santykius su Rusija

15,5

Reguliuojama ekonomika

13,5

Progresiniai mokesčiai, socialinės atskirties mažinimas

10,8

Nežino/neatsakė

6,9

Iš viso:

100

Mokesčių lengvatos patrauklesnės 35-55 metų amžiaus, vidutinių pajamų gyventojams. Mokslo ir sveikatos paslaugų prieinamumas didesnę svarbą turi 35-45 metų bei vyresniems nei 55 metų moterims. Pragmatišką požiūrį į Rusiją dažniau minėjo vyrai, o už reguliuojamą ekonomiką dažniau pasisako žemesnio išsimokslinimo ir mažesnių pajamų gyventojai.

Konservatorių „arkliukas“ - energetinės nepriklausomybės politika

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) per ketverius buvimo valdančiojoje koalicijoje metus sugebėjo įtikinti gyventojus, kad energetinė nepriklausomybė yra išskirtinė konservatorių energetikos ir užsienio politikos kryptis, tačiau šeimos politika ir santuokos vaidmens stiprinimas gyventojams nepasirodė patrauklūs.

Paklausti, kokia konservatorių politinių nuostatų jiems atrodo patraukliausia, dauguma rinkėjų pirštu dūrė į energetinės nepriklausomybės įtvirtinimo siekius – ši politinė nuostata buvo svarbi 32,2 proc. žmonių.

Dar 20,8 proc. sakė, kad iš visų konservatorių politinių nuostatų jiems patraukliausia ekonominė laisvė bei konkurencija, 10,2 proc. apklaustų žmonių pabrėžė tautinės savimonės ir patriotizmo svarbą, o šeimos politika, dėl kurios laužomos ietys Seime, parūpo viso labo 9,1 proc. žmonių.

Tiesa, 3,2 proc. respondentų manė, jog iš visų konservatorių politinių ir vertybinių nuostatų svarbiausia yra Katalikų Bažnyčios vaidmens stiprinimas.

Kuri iš Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos politinių nuostatų Jums, kaip rinkėjui, patraukliausia, net jei už šią partiją ir nebalsuotumėte? (proc.)

 


Energetinės nepriklausomybės įtvirtinimas

32,2

Ekonominė laisvė, konkurencija

20,8

Tautinė savimonė, patriotizmas

10,2

Priešprieša sovietiniam režimui ir jo palikimui

10,0

Šeimos politika, santuokos vaidmens sustiprinimas

9,1

Katalikų Bažnyčios vaidmens stiprinimas

3,2

Nežino/neatsakė

14,5

Iš viso:

100

Energetinė nepriklausomybė bei ekonominė laisvė aktualesnė jaunesnio ir vidutinio amžiaus, aukštesnio išsimokslinimo, didesnių pajamų vyrams, gyvenantiems didmiesčiuose. Priešprieša sovietiniam režimui ir jo paveldui būdinga vyriausio amžiaus (nuo 55 metų amžiaus) respondentams, šeimos politika, santuokos vaidmens stiprinimas patrauklesni rajonų centruose gyvenančioms moterims.

„Darbiečiai“ rinkėjus paperka verslo skatinimo idėjomis

Iš visų Darbo partijos politinių nuostatų ir priešrinkiminių pažadų, rinkėjams patraukliausias pasirodė siekis skatinti, smulkų, vidutinį ir stambų verslą. Šią nuostatą iš visų išskyrė 30,9 proc. apklaustų Lietuvos gyventojų.

Kiek mažiau gerbėjų sulaukė „darbiečių“ noras skatinti užimtumą bei mažinti socialinių išmokų mokėjimą. Šią nuostatą kaip patraukliausią pabrėžė 22,9 respondentų.

„Darbiečių“ noras įtvirtinti lankstų pensinį amžių patrauklus pasirodė 19,4 proc. žmonių, tuo tarpu konkurencijs ir ekonominės laisvės idėjos sulaukė 15,5 proc. gyventojų palaikymo.

Dar mažiau žmonių įvertino Darbo partijos pabrėžiamus pragmatiškus santykius su Rusija. Ši nuostata pasirodė patraukli 9,1 proc. respondentų.

Kuri iš Darbo partijos politinių nuostatų Jums, kaip rinkėjui, patraukliausia, net jei už šią partiją ir nebalsuotumėte? (proc.)

 


Smulkaus, vidutinio ir stambaus verslo skatinimas

30,9

Užimtumo skatinimas, socialinių išmokų mažinimas

22,9

Lankstus pensinis amžius

19,4

Konkurencija, ekonominė laisvė

15,5

Pragmatiškas požiūris į santykius su Rusija

9,1

Nežino/neatsakė

2,2

Iš viso:

100

Verslo skatinimas svarbesnis 25-55 metų amžiaus aukštesnio išsimokslinimo, didesnių pajamų respondentams, vyrams, užimtumo skatinimas, socialinių išmokų mažinimas – moterims. Lankstus pensinis amžius labiau patinka aukštąjį išsimokslinimą turintiems respondentams.

„Tvarkiečiai“ siejami su socialinio teisingumo idėja

Nušalintojo prezidento Rolando Pakso vadovaujama partija „Tvarka ir teisingumas“ rinkėjams patraukliausia dėl savo socialinio teisingumo lozungų – kad ši politinė nuostata patraukliausia, įvardijo 50 proc. apklaustų respondentų.

Stiprios valstybės ir tvirtos lyderystės idėjos svarbios pasirodė 17,4 proc. gyventojų, tiesioginė demokratija – 15,3 proc., tautinė savimonė, patriotizmas – 8,5 proc. 

Kuri iš partijos „Tvarka ir teisingumas" politinių nuostatų Jums, kaip rinkėjui, patraukliausia, net jei už šią partiją ir nebalsuotumėte? (proc.)

 


Socialinis teisingumas

50,0

Stipri valstybė, tvirta lyderystė

17,4

Tiesioginė demokratija

15,3

Tautinė savimonė, patriotizmas

8,5

Nežino/neatsakė

8,8

Iš viso:

100

Socialinis teisingumas vienodai patrauklus skirtingų socialinių – demografinių grupių atstovams. Už stiprią valstybę bei tvirtą lyderystę dažniau pasisako žemesnio išsimokslinimo, mažesnių pajamų atstovai.

Liberalų sąjūdžio vizitinė kortelė – ekonominė laisvė

Vertindami, kurios politinės nuostatos arba vertybės jiems patraukliausios Liberalų sąjūdžio programoje, gyventojai labiausiai pabrėžė ekonominę laisvę ir konkurenciją – šios nuostatos atrodė svarbios 32,6 proc. gyventojų.

Kiek mažesnė (30,8 proc.) respondentų grupė svarbiausia ir patraukliausia liberalų nuostata laikė didesnę piliečių atsakomybę bei mažesnį valstybės vaidmenį.

Tuo tarpu žmogaus teisių idėjos, priešinimasis valstybės reguliavimui moralės srityje buvo aktualūs 22,5 proc. Lietuvos gyventojų.

Ekonominės laisvės ir konkurencijos principai labiau patinka vyrams, gyvenantiems didmiesčiuose, didesnė piliečių atsakomybė ir mažesnis valstybės vaidmuo – jauniausio amžiaus, aukštesnio išsimokslinimo respondentams. Žmogaus teises bei priešinimąsi reguliavimui moralės srityje dažniau akcentuoja 25-45 metų respondentės.

Kuri iš Liberalų sąjūdžio politinių nuostatų Jums, kaip rinkėjui, patraukliausia, net jei už šią partiją ir nebalsuotumėte? (proc.)

 


Ekonominė laisvė ir konkurencija

32,6

Didesnė piliečių atsakomybė, mažesnis valstybės vaidmuo

30,8

Žmogaus teisės, priešinimasis reguliavimams moralės srityje

22,5

Nežino/neatsakė

14,1

Iš viso:

100

LiCS sužavėtų mažesne biurokratija, „valstiečiai“ – atsinaujinančia energetika

Iš visų Liberalų ir centro sąjungos (LiCS) nuostatų rinkėjams patraukliausiai atrodo šios politinės jėgos nors mažinti biurokratiją (36,9 proc.), nors nemaža dalis (35,4 proc.) prioritetą teiktų ir socialinei apsaugai, orientuotai ne į pašalpų dalijimą.

Ekonominės laisvės ir konkurencijos idėja patraukli pasirodė 14,3 proc. gyventojų.

Biurokratijos mažinimas labiau imponuoja mažesnių ir vidutinių pajamų, rajonų centrų ir kaimų gyventojams. Socialinė apsauga orientuota ne į pašalpų dalijimą patrauklesnė didesnių pajamų, aukštesnio išsimokslinimo, didmiesčių respondentams, ekonominė konkurencija – jaunimui.

Kuri iš Liberalų ir centro sąjungos (LiCS) politinių nuostatų Jums, kaip rinkėjui, patraukliausia, net jei už šią partiją ir nebalsuotumėte? (proc.)

 


Mažesnė biurokratija

36,9

Socialinė apsauga orientuota ne į pašalpų dalijimą

35,4

Ekonominė laisvė, konkurencija

14,3

Nežino/neatsakė

13,4

Iš viso:

100

Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos idėjų sąraše kaip patraukliausią nuostatą rinkėjai minėjo atsinaujinančia energetiką, kurios svarbą pabrėžė 28,4 proc. žmonių.

Paramą ekologiškos produkcijos gamybai išskyrė 16,4 proc. respondentų, paramą ūkininkams ir kaimui – 13,4 proc., tuo tarpu savivaldybių ir regionų savarankiškumo propagavimas svarbus pasirodė 10,7 proc. apklaustų gyventojų.

Progresinių mokesčių idėja patraukli atrodė tik 7,5 proc. respondentų, atominės elektrinės projekto stabdymas sužavėtų dar mažiau žmonių – 6,5 proc.

Santuokos vaidmens stiprinimą pabrėžė 3,2 proc. respondentų.

Kuri iš Valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinių nuostatų Jums, kaip rinkėjui, patraukliausia, net jei už šią partiją ir nebalsuotumėte? (proc.)

 


Atsinaujinanti energetika

28,4

Parama ekologiškos produkcijos gamybai

16,4

Parama ūkininkams ir kaimui

13,4

Savivaldybių/regionų savarankiškumas

10,7

Progresiniai mokesčiai

7,5

Atominės elektrinės projekto stabdymas

6,5

Santuokos vaidmens stiprinimas

3,2

Nežino/neatsakė

13,9

Iš viso:

100

Atsinaujinanti energetika svarbesnė vyrams, rajonų centrų gyventojams, parama ekologiškai produkcijai – aukštąjį išsimokslinimą ir didesnes pajamas turinčioms respondentėms, parama ūkininkams ir kaimui – kaimiškų vietovių gyventojams. Savivaldybių savarankiškumas labiau priimtinas vyrams.

A.Lukošaitis: įdomu, kad iš TS-LKD vertybių žmonėms parūpo energetika

Politologas A. Lukošaitis teigia, kad Lietuvos gyventojai, jo nuomone, gana gerai nutuokia apie svarbiausias politinių partijų vertybes ir orientuojasi politinių partijų gausoje. Mokslininkas tik suabejojo, ar respondentai išties svarbiausia „Tvarkos ir teisingumo“ vertybe laiko socialinio teisingumo siekį. Pasak A. Lukošaičio, gali būti, jog apklaustieji po „socialinio teisingumo“ sąvoka slėpė kokias nors kitas idėjas.

„Gali būti, kad žmonės galbūt nelabai suprato, kas tai yra“, - svarstė mokslininkas.

A. Lukošaičio nuomone, vieną geriausių pozicijų užima Darbo partija, nes gyventojai gana aiškiai palaiko jos iniciatyvas skatinti verslą, didinti užimtumą net jeigu dėl to būtų mažinamos socialinės išmokos.

Paprašytas išsakyti nuomonę, kodėl rinkėjams iš visų konservatorių vertybių ar programinių siekių, patraukliausia atrodo energetinė nepriklausomybė, A. Lukošaitis svarstė, jog tai susiję su nepertraukiama energetikos ministro Arvydo Sekmoko ir premjero Andriaus Kubiliaus teiginių kruša apie atominę elektrinę, Lietuvos energetinės nepriklausomybės svarbą.

„Per paskutiniuosius metus Lietuvoje mes matome ir girdime tik du dalykus: Neringa Venckienė su visa Garliava bei energetiniai projektai, su atomine elektrine ir A. Sekmoku priešaky. Viešajame diskurse nuolat kalbama apie energetinius projektus, su atominę elektrinę, kiek tai bus gerai, kas atsitiks – ir taip kiekvieną dieną kaip nenutrūkstama kulkosvaidžio serija. Tai ne pavieniai šūviai iš pistoleto – viskas serijomis, tas pats per tą patį“, - svarstė politologas, pridūręs, jog tai įdomus atvejis, kad gyventojams pirmiausia parūpsta ne šeimos politika ar istoriniai klausimai, o energetika.

Kalbėdamas apie socialdemokratų politines nuostatas, A. Lukošaitis atkreipė dėmesį, jog progresiniai mokesčiai nėra ta vertybė, kuri rinkėjams atrodo patraukliausia. Tačiau mokslininkas sako negalįs paaiškinti tokių gyventojų nuotaikų, tik svarstė, kad galbūt socialdemokratai negeba tinkamai įtikinti gyventojų, jog progresiniai mokesčiai atneštų kokią nors gerovę.

Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai" šių metų balandžio 16-23 dienomis dienomis naujienų portalo DELFI užsakymu atliko viešosios nuomonės apklausą. Tyrime dalyvavo gyventojai nuo 18 iki 75 metų. Apklausa buvo atliekama standartizuoto interviu metodu.

Tyrimas vyko visoje Lietuvos teritorijoje, iš viso 75 atrankiniuose taškuose, išdėstytuose taip, kad reprezentuotų visą šalies teritoriją. Tyrimo metu buvo apklausti 1005 respondentai. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas proporcingas gyventojų skaičiui šalies regionuose.

Tyrimo rezultatų paklaida 3,1 proc.

Cituojant nuoroda į DELFI ir „Spinter tyrimus“ BŪTINA!


Mūsų interneto svetainėje yra naudojami slapukai. Slapukai padeda užtikrinti tinkamą tinklapio veikimą bei jo tobulinimą, todėl būtinieji slapukai (techniniai, funkciniai bei analitiniai) yra įdiegiami automatiškai. Paspaudę „sutinku“ Jūs sutinkate su tikslinių slapukų įdiegimu ir naudojimu. Daugiau informacijos - slapukų politikoje. SUTINKU